Zeynep Oktay Uslu

Dr. Öğr. Üyesi
PhD, Sorbonne Üniversitesi École Pratique des Hautes Études
zeynep.oktay@boun.edu.tr
0212 359 7233
Araştırma Alanları: 
Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı, İslam Düşüncesi