Zeynep Oktay

Öğretim Görevlisi
PhD, Sorbonne Üniversitesi
zeynepoktay@gmail.com
Araştırma Alanları: 
Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı, İslam Mistisizmi