Yarı Zamanlı

 • Hasan Karataş

  Doç. Dr.
  PhD, University of California, Berkeley
  E-Mail: 
  hasankaratas@itu.edu.tr
  Social History of Islamic Knowledge. Empire Formation and Urban Networks in the Early Modern Islamic World
 • Nicholas (Niko) Kontovas

  Öğretim Görevlisi (2015 - 2018)
  MA, Indiana University, Bloomington
  E-Mail: 
  nicholas.kontovas@boun.edu.tr
  Türki diller, İran dilleri, dil etkileşimi, Türkiye ve Osmanlı devletlerinde dil, Doğu Türkistan dilleri, tarihi dilbilim, biçimbilim (morfoloji), toplumsal dilbilim, azınlık dilleri, argo, sözlükçülük, dijital insan bilimleri, dil öğretim malteryalleri
 • Mehmet Ölmez

  Prof. Dr.
  PhD, Hacettepe Üniversitesi
  E-Mail: 
  olmez.mehmet@gmail.com
  Türk dilleri ve lehçeleri, Eski Türk yazıtları, Eski Uygurca Budist metinleri
 • Barry Wood

  Dr. Öğr. Üyesi (2011 - 2018)
  PhD, Harvard University
  E-Mail: 
  barry.wood@boun.edu.tr
  Arapça ve Farsça filolojisi; Safevî Devleti, özellikle Şah İsmail Safevi ile destanları; (Orta ve Batı Asya’lı) sanatın tarihi ve felsefesi