Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bölümümüzün Boğaziçi Üniversitesi’ndeki başlangıcı 1970’lere uzanır. Türkoloji tarihinin önemli isimlerinden Fahir İz ve Ali Alparslan’ın o yıllarda Dilbilim ve Edebiyat Bölümü’nde (şimdiki Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü) verdikleri Türk edebiyatı ve Osmanlı Türkçesi dersleri bölümümüzün ilk nüvesini oluşturmuştu. Daha sonra, kurucu başkan Süheyla Artemel, Fahir İz ve bölümün gelecekteki ikinci başkanı Günay Kut’tan oluşan kadro 1981–1982 akademik yılında yüksek lisans ve doktora programları ile bölümü faaliyete geçirdiler. Lisans programımız da 1984 yılında öğrenci kabul etmeye başladı. Yaklaşık otuz yıldır yüzlerce lisans ve lisansüstü mezunu veren bölümümüzün şu andaki başkanlığını Halim Kara yürütmektedir.

Tanıtım Günleri 2021

Tanıtım Günleri 2020