Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Bununla bağlantılı olarak, bölümümüzdeki eğitimde disiplinler arası ya da bazen çok disiplinli çalışmaları teşvik ediyor, başka disiplinlerle iletişim ve işbirliğini geliştirmeye çabalıyoruz. Tabii bu çabayı bütünleyecek bir diğer adım olarak, ülke ve uluslararası düzeyde Türkoloji bölümleri ve çalışanlarıyla iletişimi geliştirmeye ve bağlantılı olarak nitelikli yayın artışını sağlamaya çalışıyoruz. Bütün bunları 30 yıla yaklaşan bir geçmişe ve bu geçmişle oluşan deneyime dayanarak yapmaktayız.

Tanıtım Günleri 2021

Tanıtım Günleri 2020