Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Ayrıca lisans öğrencilerimizden arzu edenleri, yüksek lisans ve doktora programlarına hazırlamak ya da bu konuda eğilimi olanları teşvik etmek de bölümümüzdeki lisans eğitimi sırasında dikkat ettiğimiz bir konudur. Yüksek lisans ve doktorada verdiğimiz eğitimde ise, gerek eski ve gerek yeni edebiyat alanlarında sadece Türkiye değil, dünya genelinde başarılı olacak mezunlar vermeye ve mesleğimizi bizden öteye, bizden daha yükseğe çıkaracak meslektaşlarımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bununla bağlantılı olarak, bölümümüzdeki eğitimde disiplinler arası ya da bazen çok disiplinli çalışmaları teşvik ediyor, başka disiplinlerle iletişim ve işbirliğini geliştirmeye çabalıyoruz. Tabii bu çabayı bütünleyecek bir diğer adım olarak, ülke ve uluslararası düzeyde Türkoloji bölümleri ve çalışanlarıyla iletişimi geliştirmeye ve bağlantılı olarak nitelikli yayın artışını sağlamaya çalışıyoruz.

Bölüm tanıtım 2016

Tanıtım Günleri