Çift Anadal Programı

Boğaziçi Üniversitesi’nde, bir bölümün öğrencileri lisans öğrenimleri sırasında başka bir bölümün öğrenimini aynı zamanda takip edebilirler. Bu eğitim-öğretim programına "Çift Anadal" Programı (ÇAP) denir. Lisans öğrencileri, üniversitedeki öğrenimlerinin en erken ikinci, en geç dördüncü döneminin sonunda, genel not ortalamaları en az 3.00 olmak ve tüm derslerini başarıyla tamamlamış olmak koşuluyla ÇAP’a başvurabilirler. Çift anadal Programlarını başarı ile bitirip iki lisans derecesine hak kazanmış olan öğrencilere iki lisans diploması verilir.  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü ve Tarih Bölümü ile olmak üzere 2 çift anadal programı bulunmaktadır. Bu programlara kabul edilen öğrenciler, bölümler tarafından ortaklaşa oluşturulmuş farklı bir ders programı takip ederler. ÇAP hakkında daha kapsamlı bilgi almak isterseniz danışmanlarınıza başvurabilirsiniz. 

 

Türk Dili ve Edebiyatı - Batı Dilleri ve Edebiyatları ÇAP programı için tıklayınız.

Türk Dili ve Edebiyatı - Tarih ÇAP programı için tıklayınız.

 

Boğaziçi Üniversitesi Çap yönetmeliği için tıklayınız.

FEF çap programları için tıklayınız.