Yayın Duyuruları

Bölüm hocalarımızdan Olcay Akyıldız ve doktora öğrencimiz Esra Akbulak’ın birlikte hazırladıkları Leylâ Erbil Bibliyografyası ve “Leylâ Erbil Bibliyografyası Bize Ne Söyler? Leylâ Erbil Edebiyatına ve Alımlanışına Verilerle Bakmak” başlıklı makale Zemin dergisinin ilk sayısında yayımlandı. Yüksek lisans öğrencilerimizden Betül Sürücü’nün yazdığı “B. Deniz Çalış-Kural, Şehrengiz: Urban Rituals and Deviant Sufi Mysticism in Ottoman İstanbul” başlıklı kitabiyat makalesi ile Mehmet Şamil Dayanç'ın kaleme aldığı "Antropomorfizmin Anlamı, Karşılaşmaların Encamı: 1950 Kuşağı Öykülerinde İnsan-Dışı Hayvanlar (Animot)" adlı makale de aynı sayıda yer alıyor. Yazıları içeren sayı için tıklayınız.

Olcay Akyıldız’ın mezunumuz Merve Şen ile birlikte yazdığı “Arşivden Kitaba Cüce: Medyanın ve Hakikatin Katmanları” ise Notos’un Mayıs-Haziran 2021 tarihli 86. sayısında yayımlandı.

Notos’un Temmuz-Ağustos tarihli 87. sayısında da bölüm hocalarımızdan Zeynep Uysal’ın “Akışkan Cinsiyet, Akışkan Yazı: Bir Sahte Biyografinin Hikâyesi” başlıklı yazısı yer alıyor.

Birikim'in Temmuz-Ağustos 2021 tarihli 387-388. sayısında ise doktora öğrencilerimizden Kaan Kurt ve Esra Nur Akbulak'ın birlikte kaleme aldıkları "Reha Erdem sinemasında aile: Özgürlüğün vaatleri, korkunun hükümranlığı" ve yüksek lisans öğrencimiz Mert Tutucu'nun yazdığı "Tanzimat dönemi ilk eserlerinde heteronormatif söylem, evlilik ve modern aile kurgusu" başlıklı makaleler yer alıyor.

Bölüm hocamız Erol Köroğlu’nun yazdığı iki kitap bölümü yakın zamanda yayımlandı. Bunlardan biri “Zaman Kaçığı: Fatih-Harbiye’de Bir Gerçekçilik Sorunu Olarak Yanlış Batılılaşma” başlığıyla Parçadan Bütüne Peyami Safa Kitabı içerisinde yer alırken, “Kırk Yedi’liler’de Anlamın Kuruluşu: Anlatı ve Anlatılan Üzerine Bütüncül Bir Okuma Denemesi” başlıklı yazı ise Bahçelerinde Yaz: Füruzan Edebiyatı Üzerine içerisinde yayımlandı. Parçadan Bütüne Peyami Safa Kitabı aynı zamanda doktora öğrencilerimizden Seda Yücekurt Ünlü'nün "Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'nun Kapanışları" ve Hasan Turgut'un "Peyami Safa'nın Muhafazakâr Anlatılarında Terkip, Alegori ve İdeoloji" başlıklı yazılarını da içeriyor.