4 AĞUSTOS 2020 TARİHLİ LİSANSÜSTÜ GİRİŞ YAZILI SINAVI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Bölümümüzün yüksek lisans ve doktora programlarına giriş yazılı sınavı 4 Ağustos Salı günü 11:00-14:00 arasında gerçekleştirilecektir. Başvurusunu tamamlamış adaylara, başvurdukları programa ait sınav soruları saat 10:45’te PDF olarak iletilecek, adaylar cevaplarını Word dosyası olarak ve “ad soyad.doc” şeklinde kaydederek en geç 14:00’te tkl@boun.edu.tr adresine yollayacaklardır. Adaylar, sınav kâğıtlarını almak istedikleri ve cevap dosyasını yollayacakları e-posta adresini gecikmeden tkl@boun.edu.tr adresine bildirmelidirler.

Tercih ettikleri e-posta adresini bildirmeyenlere soru dosyası yollanmayacaktır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün hazırladığı yukarıdaki Türkçe metinde belirtilmediği üzere, sınavda Zoom ya da benzeri bir program açık olmayacaktır. Soru dosyası size ulaştırılacak ve siz bunu Word dosyası olarak cevaplayıp geri yollayacaksınız. Doğal olarak böyle bir sınav "open book" tabir edilen bir sınavdır. Soruların biçimi, kapsamı vb. konularında soru sorulmaması gerekmektedir. İcap eden tüm açıklamalar bilahare yapılacak ve sınav sorularıyla ilgili sorularınız sınavın ilk yarım saati içerisinde yazılı olarak cevaplanacaktır.