28-29 Nisan 2016 - SİYAH ENDİŞE BİR ASIR SONU ANLATISI OLARAK Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı

Doğumunun 150. yılında modern Türkçe romanın kurucu ismi Halit Ziya Uşaklıgil’i anıyoruz.

Kaçış, yabancılık, köksüzlük nitelemelerinin kısıtlı dünyasına hapsedilen Halit Ziya’yı ve Servet-i Fünûn edebiyatını, asır sonunda müstakil bir dönem olarak kurgulayan ve Türkçe edebiyatın serüveninde akrabasız, devamsız bırakan edebiyat tarihçiliğini sorgulamak; Tanpınar’a, Atay’a, İkinci Yeni’ye uzanan bir edebiyat anlayışının ve yazarlık tavrının izlerini sürmek amacıyla, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'yle birlikte 28-29 Nisan'da Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlediğimiz sempozyuma davetlisiniz.