Lisansüstü Bulışmaları 2016

LİSANSÜSTÜ BULUŞMALARI 2016: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER
3-4 MAYIS, İBRAHİM BODUR SALONU

Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Araştırma Merkezi, yönetim kurulu üyelerinden Doç. Dr. Halim Kara ve Doç. Dr. Ahmet Ersoy’un yürütücülüğünde, 3-4 Mayıs 2016 tarihlerinde sosyal ve beşeri bilimlerde yapılmakta olan yüksek lisans ve doktora çalışmalarını gündeme taşıyan bir etkinlik düzenliyor. İki gün boyunca on üç farklı üniversiteden on yedi sunumun yapılacağı Lisansüstü Buluşmaları, Reşit Canbeyli ve Cengiz Kırlı’nın yapacağı konuşmalarla başlayacak.

3 Mayıs sabahı 10:00’da başlayacak olan Kırlı’nın “Tarih, Sosyal Bilimler ve Zaman” başlıklı konuşması ve 4 Mayıs sabahı aynı saatte başlayacak olan Canbeyli’nin “Paradigma İçinde Paradigma: Taşralı Bilim, Taşrada Bilim” başlıklı konuşması, sosyal ve beşeri bilimlerde araştırmanın sorunsallarını Türkiye’de yüksek öğretim sistemi bağlamında tartışmaya açacak. Etkinlik herkesin katılımına açıktır