Ülkü Akçay

Araştırma Görevlisi
akcayulku@gmail.com
+90 212 359 7212
Araştırma Alanları: 
Eski Türk Edebiyatında Şehir ve Mekân Kavramları, Divan Şiiri, Osmanlı Paleografyası
Diller: 

İngilizce