Barry Wood

Dr. Öğr. Üyesi (2011 - 2018)
PhD, Harvard University
barry.wood@boun.edu.tr
Araştırma Alanları: 
Arapça ve Farsça filolojisi; Safevî Devleti, özellikle Şah İsmail Safevi ile destanları; (Orta ve Batı Asya’lı) sanatın tarihi ve felsefesi