Zeynep Uysal

Doç. Dr.
PhD, Marmara Üniversitesi
zeynep.uysal@boun.edu.tr
+90 212 359 6911
Araştırma Alanları: 
Modern Türk edebiyatı, 19. ve 20. yüzyıl Türkçe kurmacası, Servet-i Fünun edebiyatı, edebi kuramlar, roman ve öykü kuramları, edebiyat tarihi, tarihsel roman, mekan ve edebiyat, birey ve roman, edebiyat ve milliyetçilik.
Okuttuğu Dersler: 

TKL 101 (Osmanlı Türkçesi)
TKL 106 (Türk Edebiyatına Giriş)
TKL 107 (Metin Analizine Giriş)
TKL 108 (Türkçe Yazma Teknikleri)
TKL 211 (Türk Edebiyatında Modernleşme)
TKL 212 (Türk Edebiyatında Modernleşme)
TKL 408 (Modern Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman)
TKL 433 (Modern Türk Edebiyatında Hikaye)
TKL 434 (Modern Türk Edebiyatında Roman)
TKL 474 (Türk Edebiyatında Tarihsel Roman)
TKL 481 (SP. Topics: Halit Ziya Uşaklıgil)
TKL 532 (Edebiyat Kuramları)
TKL 532 (Edebiyat Kuramları: Foucault, Edebiyat ve Kültür)
TKL 587 (Edebiyat-Tarihsel Bir Dönem Olarak Servet-i Fünun Edebiyatı)
TKL 662 (Modern Dönemin Önde Gelen Yazarları: Halit Ziya Uşaklıgil)
TKL 530 (Türkçe Edebiyat Çalışmalarının Disipliner Özellikleri)
TKL 689 (Asır Sonu Edebiyatı Olarak Servet-i Fünun)
TKL 68A (Modern Türk Edebiyatı Seminerleri)

Seçilmiş Yayınlar: 

Metruk Ev: Halit Ziya Romanında Modern Osmanlı Bireyi, İletişim Yayınları, 2014.
Olağanüstü Masaldan Çağdaş Anlatıya: Muhayyelât-ı Aziz Efendi. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006.
Didem Havlioğlu ile birlikte. (ed.) Handbook of Turkish Literature. Routledge Publication.
Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. (haz.) İletişim Yayınları, İstanbul, 2011. 2. Baskı 2017.
“Envisioning Modern Individual in the Late 19th Century Ottoman-Turkish Novel”, Didem Havlioğlu, Zeynep Uysal (ed.) Handbook of Turkish Literature. Routledge Publication.
“The World of Wonders of The Naive and The Sentimental Novelist: Constructing Visuality in Orhan Pamuk’s Fictional Poetics”, Julian Rentsch, Petr Kucera (ed.), Orhan Pamuk Armağanı.
““Makinalaşmak İstiyorum”: İnsan Olmayanın Tekinsizliği ve İnsan Sonrasına Dair”, Birikim Dergisi Eylül, 2022.
““Başkalarının Acısına Bakmak”: Yüzünde Bir Yer’de Heyulalar, Tanıklık ve İyileşme”, Jale Özata Dirlikyapan (haz.) Mesafeyi Aramak: 2010’lu Yılların Romanları Üzerine Yazılar, Metis Yayınları, İstanbul, 2022.
“Türkiye'de Kurmacanın Macerası, Modernlik ve Kimlik”, 15 Kitapta Cumhuriyetin Yüz Yıl: Türkiye’de Kültür, Sanat, Edebiyatın 100 Yılı içinde.

Diğer Aktiviteler: 

Projeler:

“Günümüz Türk Şairlerinde Nazım Hikmet Etkisi” BAP Projesi. 2017.
“Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi”. Tübitak Projesi. 2019.