Zeynep Sabuncu

Doç. Dr. (Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanı)
PhD, Boğaziçi Üniversitesi
sabuncu@boun.edu.tr
+90 212 359 7623
Araştırma Alanları: 
Eski Türk edebiyatı, Eski Türk nesri, Tasavvuf edebiyatı (14.- 17. yüzyıllar)
Okuttuğu Dersler: 

TKL 101 Osmanlı Türkçesi I
TKL 102 Osmanlı Türkçesi II
TKL 405 Türk Edebiyatında Tasavvuf
TKL 101 Türk Edebiyatına Giriş I
TKL 102 Türk Edebiyatına Giriş II
TKL 409 Eski Türk Edebiyatında Nesir
TKL 215 Osmanlı Paleografyası I
TKL 216 Osmanlı Paleografyası II
TKL 304 Doğu Klasikleri ve Türk Edebiyatı
TKL 503 Osmanlı Türkçesi I
TKL 504 Osmanlı Türkçesi II
TKL 534 Eski Türk Edebiyatında Nesir
TKL 603 Alegori ve Alegorik Metinler

Seçilmiş Yayınlar: 

Mihr ü Mah: Bir güneş ve Ay Hikayesi: İnceleme, Metin, Tıpkıbasım. Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2011.

Va’di’nin Fîrûz u Dil-efrûz Mesnevîsi, İstanbul: Simurg Kitabevi, 2005.

Sabuncu, Ayşe Zeynep, Gürani Naime Nur . “Türk Edebiyatında Adem ile Havva Miti: Yüzyıllar Boyunca Yeniden Yazılmasının İzini Sürmek.” Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 50, 2018, s. 343-273.

“Âlî’nin Mihr ü Mâh’ı ile Feyzî’nin Şem ü Pervânesi Arasındaki Benzerlikler: İntihal mi Gelenek mi?” , The Journal of Turkish Studies (Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi), v. 13, , 2005, pp. 129-166.

Diğer Aktiviteler: 

Projeler:

"Osmanlı Edebî Metinlerinde Dîbâce ve Sebeb-i Telîf Bölümlerinin İşlevi" (BAP projesi 2021-devam ediyor.)