Zeynep Oktay

Dr. Öğr. Üyesi (Bölüm Başkan Yardımcısı)
PhD, Sorbonne Üniversitesi École Pratique des Hautes Études
zeynep.oktay@boun.edu.tr
+90 212 359 7233
Araştırma Alanları: 
Türk Dili ve Edebiyatı, Tasavvuf Edebiyatı, İslam Düşüncesi