Zehra Toska

Prof. Dr. (Emekli)
PhD, İstanbul Üniversitesi
toska@boun.edu.tr
Araştırma Alanları: 
Eski Türk Edebiyatı
Eğitim: 

Doçentlik Tezi:   “Sâlih Çelebi ve Kıssa-i pür-gussa-i Leylâ vü Mecnûn Mesnevisi”, İnceleme ve Tenkitli Metin, İstanbul 1999.

Doktora:              İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı.

“Türk Edebiyatında Kelile ve Dimne Çevirileri ve Kul Mesud Çevirisi”, Cilt I (İnceleme), Cilt II (Edisyon-Kritik). 1989. 437s.

Danışman: Prof.Dr. Ali Alpaslan.

Yüksek Lisans:   İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı.

“Veysi Divanı (Hayatı, Eserleri, Kişiliği)” 1985. 233s.

Danışman: Prof.Dr. Ali Alpaslan.

Lisans:               İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Fars Filolojisi, 1973.

“Amîn-i Ahmed-i Rezî’nin Haft İklim’inin II. Cildinin İndeks Çalışması.”