Yüksek Lisans Programı

Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programı, bazı öğrenciler için gereken önkoşul derslerin alındığı bilimsel hazırlık senesi hariç 2 yıldır.  Program 21 kredilik yüksek lisans dersleri, kredisiz bir seminer dersi ve yüksek lisans tezinden oluşur. Öğrenciler 21 kredilik yüksek lisans derslerini, bölümün açtığı zorunlu derslerin yanı sıra uzmanlaşmak istedikleri alana göre seçecekleri alan içi seçmeli dersler veya üniversitenin diğer bölümlerince açılan, sosyal/beşeri bilimler alanından seçecekleri derslerle tamamlarlar. Yüksek lisans programının birinci yılı derslere, ikinci yılı teze ayrılmıştır. Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programında öğrenciler eski ve yeni Türk edebiyatı alanlarından ortak dersler alırlar. Ancak tez konularını eski veya yeni edebiyat alanlarından birinde uzmanlaşmak üzere seçerler.

 Zorunlu Dersler

Yüksek lisans programında 21 kredilik ders yükünün 9 kredisini zorunlu dersler oluşturur. Bu dersleri uzmanlaşmak istediği alan ne olursa olsun, yüksek lisans programına kayıtlı bütün öğrenciler almak zorundadır.

 Seçmeli Dersler

Zorunlu dersler dışında Türk Dili ve Edebiyatı bölümü yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, alan içi seçmeli veya seçmeli derslerle kredilerini tamamlarlar. Alan içi seçmeli dersler yine Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tarafından yüksek lisans öğrencileri için açılan ancak belli bir alanda derinleşmeyi amaçlayan derslerdir. Öğrenciler uzmanlaşmak istedikleri alana göre bu derslerden birini seçerler. Diğer seçmeli dersler ise üniversitenin sosyal ve beşeri bilimler bölümlerinde açılan yüksek lisans dersleridir. Yüksek lisans programına kayıtlı her öğrencinin alan içi seçmeli dersler yanında bu derslerden de almış olması beklenir.

 Ön Hazırlık (Remedial) Dersleri

Türk Dili ve Edebiyatı yüksek lisans programına lisans eğitimini Türk dili ve edebiyatı bölümleri dışındaki bölümlerde tamamlamış öğrenciler de kabul edilebilirler. Ancak bu öğrencilerin yüksek lisans derslerine başlamadan önce bir yıl ön hazırlık dersleri almaları gerekmektedir. Ön hazırlık (remedial) dersleri Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün dört yıllık lisans dersleri arasından, öğrencinin lisans eğitimi sırasında edebiyat/kültür dersleri alıp almadığını, almışsa hangi dersleri aldığını inceleyen yüksek lisans danışmanı tarafından belirlenir. Öğrenci ön hazırlık derslerini başarıyla tamamladıktan sonra yüksek lisans derslerini alabilir.

 Tez

  • Tez Önerisi (Proposal) Sunumu

Master tez süreci üçüncü yarıyılın başında tez önerisinin (proposal) tez komisyonuna sunulması ve önerinin komisyonca kabul edilmesi ile başlar.Tez komisyonu tez önerisinin değiştirilmesini ya da yeniden yazılmasını isteyebilir. Bu durumda tez önerisi 1 ay içinde yeniden sunulmak zorundadır.  Tez önerisi tez komisyonuna yazıcı çıktısı olarak tez komisyonu toplantısından bir hafta önce teslim edilmelidir.  
Tez önerilerinin nasıl yazılacağı örnek metinlerle öğrencilere bildirilecektir. Tez önerisi metni 1500-2000 kelimeyle, Times New Roman fontu kullanılarak, 12 punto, çift aralık, sola dayalı, sayfa numaraları ve başlık konulmuş, dipnot ve kaynakça Chicago Manuel’e göre gösterilmiş biçimde hazırlanacaktır.

  • Tez Süresi

Yüksek lisans programının ikinci yılı teze ayrılmıştır. Öğrenci üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl teze kayıt yaptırmak zorundadır. (Dersler birinci yılın sonunda tamamlanamadığı takdirde üçüncü yarıyılda da tezle birlikte bir veya iki ders alınabilir. Ancak bu durumun tez yazma sürecine etkisi olmaz.) Ön hazırlık senesi hariç iki yılın sonunda öğrenci tezini savunmak zorundadır. Gerek görüldüğü takdirde düzeltmeler için ek süre verilir. Tezine başlamamış ve en az yarısını yazmamış öğrenciye ek süre verilmeyecektir.

1.yarıyıl

2.yarıyıl               

3.yarıyıl                      

4.yarıyıl                           

Dersler

Dersler

Dersler + Tez

Tez

 

Tez danışmanı

Tez önerisi 
(dönem başı)

Tez semineri x 3

 

 

Tez semineri x 3

Tez teslimi 
(dönem sonu)

 
  • Tez Danışmanı ve Tez jürisi

Öğrenci en geç ikinci yarıyılın sonunda tez danışmanını seçmek zorundadır.Tez jürisi bölüm tarafından aynı sırada belirlenecektir. Tez süreci danışmanlarla birlikte yürütülen bir süreçtir. Öğrenciler tez yazma süreçleri boyunca tez danışmanlarıyla belli aralıklarla görüşmek ve yazdıkları bölümleri danışmanlarına okutarak önerilen değişiklik ve düzeltmeleri yerine getirmek zorundadırlar.

  • Tez İzleme Toplantısı

Öğrenciler tezlerine başladıkları üçüncü yarıyıldan itibaren her dönem üç kere (Ekim-Kasım-Aralık / Mart-Nisan-Mayıs) TKL 579 dersi kapsamındaki tez izleme seminerlerine katılmak zorundadırlar. Tez izleme seminerleri eski ve yeni edebiyat alanından birer hoca tarafından yönetilecektir. Öğrencilerden bu seminerlerde tezlerinde geldikleri aşamayı anlatan kısa bir sunum yapmaları beklenir.

  • Tez Formatı

Tezin sonlanma aşamasına gelindiğinde öğrenci tezini Sosyal Bilimler Enstitüsü tez yazım kılavuzuna veya Sosyal Bilimler Enstitüsü graduate thesis office (editing office) sayfasındaki tez formatına uygun olarak düzenleyecektir. Bilgi için aşağıdaki linke başvurabilirsiniz. http://www.sbe.boun.edu.tr/en/thesis/style-guide

  • Tez Teslimi

Tezler editing office’in kontrolünden geçtikten sonra en geç savunma tarihinden 3 hafta önce tez jürisine teslim edilmelidir. Tez savunma tarihleri Sosyal Bilimler Enstitüsünün her dönem için akademik takvimde belirlediği tarih aralığına uygun olarak belirlenir.

 

Yüksek Lisansa Kabul Edilen Öğrenciler için Kısa Rehber