Veysel Öztürk

Dr. Öğr. Üyesi
PhD, Boğaziçi Üniversitesi
veysel.ozturk@boun.edu.tr
+90 212 359 7621
Araştırma Alanları: 
Modern ve Çağdaş Türk Edebiyatı, Modern ve Çağdaş Türk Şiiri, Edebiyat Tarihi Yazımı, Edebiyat Teorileri
Okuttuğu Dersler: 

TKL 101. Osmanlı Türkçesi I
TKL 108. Türkçe Yazma Teknikleri
TKL 107. Metin Analizine Giriş
TKL 201. Türk Edebiyatında Araştırma Teknikleri
TKL 211. Türk Edebiyatında Modernleşme I
TKL 212. Türk Edebiyatında Modernleşme II
TKL 395. 1970 Sonrası Türk Şiiri
TKL 309. Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
TKL 434. Modern Türk Edebiyatında Kısa Hikaye
TKL 658. Tanzimat Edebiyatının Kurucu Metinleri
TKL 530. Bir Disiplin Olarak Edebiyat

Seçilmiş Yayınlar: 

“The Notion of Originality from Classical Literature to Turkish Modern Poetry”, Middle Eastern Literatures, Cilt 19, No. 2, (2016): 135–161.

“Poetic Urbanism in Turkish Modernist Poetry: Dramatic Monologue in The Second New Wave”, Didem Havlioğlu, Zeynep Uysal (ed.) Handbook of Turkish Literature. Routledge Publication. (Yayınlanma aşamasında.)

“Method in XIX. Asır Türk Edebiyatı Tarihi: Albert Thibaudet’s Influence on Ahmet Hamdi Tanpınar,” bilig, no. 99, (2021): 163-180.

Diğer Aktiviteler: 

Projeler:

“Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi”. Tubitak Project. 2019.