Tülay Gençtürk Demircioğlu

Doç. Dr. (Yeni Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı)
PhD, Marmara Üniversitesi
gencturk@boun.edu.tr
+90 212 359 6912
Araştırma Alanları: 
Klasik Türk edebiyatı, Çağatay edebiyatı, Osmanlı paleografyası, diliçi çeviri, kadın çalışmaları
Okuttuğu Dersler: 

TKL 101 Osmanlı Türkçesi I
TKL 102 Osmanlı Türkçesi II
TKL 217 Eski Anadolu Türkçesi
TKL 215 Osmanlı Paleografyası I
TKL 216 Osmanlı Paleografyası II
TKL 313 Divan Edebiyatı I
TKL 314 Divan Edebiyatı II
TKL 48K   Türk Edebiyatında Özel Konular: Dede Korkut Hikâyeleri
TKL 683 Çağatay Edebiyatı
TKL 684 TKL 68B Eski Türk Edebiyatında Şehrengiz
TKL 642 Eski Türk Edebiyatında Surname

Diğer Aktiviteler: 

Projeler:

-