Olcay Akyıldız

Dr. Öğr. Üyesi
PhD, Eberhardt Karls Universität Tübingen
olcayak@boun.edu.tr
+90 212 359 7211
Araştırma Alanları: 
Modern Türk Edebiyatı, Karşılaştırmalı Edebiyat, Modern Türkçe Şiir, Seyahat Edebiyatı, Edebiyatta Oryantalizm ve Oksidentalizm, Edebiyat ve Toplumsal Cinsiyet, Edebiyat Kuramları, Feminist Edebiyat Eleştirisi, Kadın Edebiyatı, Leylâ Erbil
Okuttuğu Dersler: 

TKL 108 Türkçe Yazma Teknikleri
TKL 201 Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri
TKL 206 İngilizce Çevirilerden Modern Türk Edebiyatı
TKL 301 Edebiyat Kurumları ve Uygulamalı Eleştiri I
TKL 302 Edebiyat Kurumları ve Uygulamalı Eleştiri II
TKL 309 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri
TKL 342 Batı Edebiyatının Klasikleri ve Türk Edebiyatı
TKL 434 Modern Türk Edebiyatında Roman
TKL 477 Oryantalist ve Oksidantalist Metinlerde Cinsellik ve Cinsiyet
TKL 524 Çağdaş Edebi Meseleler ve Yaklaşımlar
TKL 664 1950 Sonrası Kadın Yazarlar

Seçilmiş Yayınlar: 

Şiir Dünyadan İbaret: Nazım Hikmet Üzerine Yeni Çalışmalar [Ed.] Olcay Akyıldız, Murat Gülsoy (İstanbul: Boğaziçi University Press, 2019)
Akyıldız, Olcay. Okzidentalismus in der türkischen Literatur (Tübingen: Eberhard Karls Universität Tübingen, 2014) Online-Resource (VIII, 343 S.) (Online-Ausgabe) https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/56570
Venturing Beyond Borders: Reflections on Genre, Function and Boundaries in Middle Eastern Travel Writing [Ed.] Bekim Agai, Olcay Akyıldız and Caspar Hillebrand. (Würzburg: Ergon Verlag, 2013)
Autobiographical Themes in Turkish Literature: Theoretical and Comparative Perspectives. [Ed.] Olcay Akyıldız, Halim Kara, Börte Sagaster. (Würzburg: Ergon Verlag, 2007) 

Diğer Aktiviteler: 

Projeler:

“Kişisel Arşivi Işığında Leyla Erbil’in Edebi Dünyası” (Leyla Erbil’s Personal Archive and Her Literary World) Boğaziçi University Research Fund, Research Grant 13820 (18B10P1)