Lisansüstü Başvuru

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2023/2024 Güz Yarıyılı için Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı ana dallarında yüksek lisans ve doktora başvurularını kabul edecektir. Başvurular Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

2022/2023 Güz Yarıyılı İçin Başvuru Dönemi 17 Nisan - 5 Haziran 2023

Yazılı Bilim Sınavı 14 Haziran 2023 10:00 (NBZ 10 - NBZ 11)

Sözlü Bilim Sınavı 16 Haziran 2023 10:00 / 14:00 (TKL Seminer Odası)

BUEPT ( İngilizce Yeterlik Sınavı)  30 Mayıs 2023

DBS (Düzey Belirleme Sınavı)  12 Haziran 2023

 

Yüksek Lisans

Kontenjan  

12 (Esas sınıf) + 1 (Dil hazırlık sınıfı)

 
GNO  

3.00/4.00

 
ALES  

SÖZ : 70. ALES sonuç belgesini içermeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

 
GRE / GMAT  

ALES SÖZ 70 veya GRE Sayısal 149 kabul edilir. 

 
İngilizce Yeterlik  

BUEPT veya 
TOEFL®  550, TWE 4.5 veya 
TOEFL®
  (IBT) 79, TWE 22 veya
IELTS Akademik 6.5, Akademik Yazma Bölümü: 6.5

 
Resmi Transkript  

Zorunlu

 
Disiplin Sicil Belgesi  

T.C. Üniversitelerinden gelen adaylar için zorunlu.

 
Diploma  

Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi. Henüz mezun olmayan adaylar için mezun olabileceğine dair resmi yazı.

 
Amaç Yazısı  

Zorunlu

Amaç sunum mektubu; kariyer planınızı, neden Boğaziçi Üniversitesini ve bu anabilim dalını seçtiğinizi açıklayan 300-500 sözcüklük bir yazı.

 

 

Referans Mektubu  

2 Adet
Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü dışından başvuran adaylar için 2 adet referans mektubu zorunludur. 

 
Bilim Sınavı  

Yazılı bilim sınavı: 14 Haziran 2023 10:00 (NBZ 10 - NBZ 11)

Sözlü bilim sınavı: 16 Haziran 2023 10:00 (TKL Seminer Odası)

 
İletişim Bilgileri  

İsim: Dr. Öğretim Üyesi Olcay Akyıldız
Telefon: 0212 359 7373
E-posta: olcayak@boun.edu.tr
İsim: Doç. Dr. Tülay Gençtürk Demircioğlu
Telefon: 0212 359 6912
E-posta: gencturk@boun.edu.tr
http://www.turkishliterature.boun.edu.tr

 

Doktora

Kontenjan  

10 (Dil hazırlık sınıfı kontenjanı yoktur)

 
GNO  

3.50/4.00

 
ALES  

SÖZ : 70. ALES sonuç belgesini içermeyen başvurular kabul edilmeyecektir.

 
GRE / GMAT  

ALES SÖZ 70 veya GRE Sayısal 149 kabul edilir. 

 
İngilizce Yeterlik  

BUEPT veya 
TOEFL®  550, TWE 4.5 veya 
TOEFL®
  (IBT) 79, TWE 22 veya
IELTS Akademik 6.5, Akademik Yazma Bölümü: 6.5

 
YDS/ÜDS/KPDS  

En az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan eşdeğer puana sahip olmak.
Not: BUEPT / IELTS / İngilizce muafiyet için en geç iki akademik yıl içinde BÜ’den mezun olma kuralı, YÖK tarafından YDS/ÜDS/KPDS  ‘ye eşdeğer kabul edilmediği için bu koşulu sağlamamaktadır.
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerliklerini Belirleme Yönergesi 6. madde 3. fıkra d bendi uyarınca uluslararası bir yabancı dil sınavına eşdeğerlik verilmesinde ve sürdürülmesinde sınavın Türkiye’de yapılıyor olması halinde devlet üniversitelerine ait binalarda yapılması şartı bulunmaktadır.
YÖK tarafından belirlenen eşdeğer sınavlar için bakınız: 
http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/
GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

 
Resmi Transkript  

Lisans ve yüksek lisans transkripti zorunlu.

 
Disiplin Sicil Belgesi  

T.C. Üniversitelerinden gelen adaylar için zorunlu.

 
Diploma  

Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi. 
Yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi. Henüz mezun olmayan adaylar için mezun olabileceğine dair resmi yazı.

 
Amaç Yazısı  

Zorunlu

Amaç sunum mektubu; kariyer planınızı, neden Boğaziçi Üniversitesini ve bu anabilim dalını seçtiğinizi açıklayan 300-500 sözcüklük bir yazı.

 
Diğer  
İngilizce veya Türkçe (yayımlanmış veya yayımlanmamış) akademik yazı örneği.
Araştırma önerisi: İlgi duyduğunuz bir araştırma konusu üzerine derinlikli bir şekilde düşünme ve araştırma yapma yetisine sahip olduğunuzu göstermeyi amaçlar. Gelecekte tez konusuna evrilmesi mümkündür, fakat böyle bir zorunluluk yoktur. Öneri, seçtiğiniz araştırma sorusunun bir parçası olduğu genel saha hakkında fikir vermeli, konu üzerine yapılmış çalışmaların son durumuna ve güncel tartışmalara gönderme yapmalı, aynı zamanda da önerdiğiniz çalışmanın özgünlüğünü ortaya koymalıdır. Doktora seviyesinde araştırma yapmaktaki yetkinliğinizin yanı sıra karmaşık fikirleri net, öz ve eleştirel biçimde ifade etme becerinizi ölçmeyi sağlar. Uzunluk kaynakça hariç 750 ila 1250 sözcük arasında olmalıdır.
 
 
Referans Mektubu  

2 Adet

 
Bilim Sınavı  

Yazılı bilim sınavı: 14 Haziran 2023 10:00 (NBZ 10 - NBZ 11)

Sözlü bilim sınavı: 16 Haziran 2023 14:00 (TKL Seminer Odası)

 
İletişim Bilgileri  

İsim: Dr. Öğretim Üyesi Olcay Akyıldız
Telefon: 0212 359 7373
E-posta: olcayak@boun.edu.tr

İsim: Doç. Dr. Tülay Gençtürk Demircioğlu
Telefon: 0212 359 6912
E-posta: gencturk@boun.edu.tr

Son güncelleme tarihi: 20/02/2023