Kaynak Göstermek

Basılı veya basılı olmayan ve elektronik olarak yayımlanan tüm akademik çalışmalar (kitap, makale, tez vd.) ile hazırlanan ödev ve raporlarda kullanılan kaynaklar, bibliyografya tekniklerine uygun olarak atıf yapılmalıdır. Akademik çalışmalarda kullanılan veya yararlanılan fikir, metod, veri veya uygulama gibi alıntıların kaynaklarının gösterilmesi zorunluluktur.  Bu zorunluluk bizleri etiğe aykırı davranıştan koruyacağı gibi kullandığımız kaynağın yazar(lar)ının onurlandırılması veya sorumlu tutulması bakımından da önemlidir. Ayrıca kullandığımız kaynaklara erişmek isteyen diğer araştırıcılar için bu kaynakların tam ve doğru olarak gösterilmesi yararlı olacaktır. Bilim dallarının kendi özelliklerine göre tercih ettikleri bibliyografya teknik ve yöntemleri farklı olabilir. En yaygın olarak kullanılanlar MLA, APA ve Chicago Manual of Style yöntemleridir. Chicago’nun diğerlerinden farklı olarak iki tür yöntemi bulunmaktadır. Bunlardan yazar-tarih (author-date) yöntemi olarak adlandırılanı, MLA ve APA yöntemine benzemekte ve kaynağın yazarını ve basım tarihini dipnotta değil metinde parantez içine alarak kısaca göstermeye dayanmaktadır. Bu yöntemin bibliyografya kısmında da yazar adından hemen sonra kaynağın basım tarihine yer verilerek metin içinde kullanılan kaynağın kolayca bulunması amaçlanır. Chicago’nun, Not-Kaynakça veya İnsan Bilimleri (Notes-Bibliography or Humanities) olarak adlandırılan yönteminde bir kaynağa atıf yapmak gerektiğinde metin bütünlüğü bozulmadan numara verilerek dipnota gönderilmekte ve dipnot kısmında kullanılan kaynağın bibliyografik bilgileri gösterilmektedir. Ayrıca bu kaynak hakkında istenirse başka bilgiler verilebilmekte, yorum yapılabilmekte ve yine dipnotlarda metin bütünlüğünü bozabilecek fakat mutlaka işaret edilmesi gereken konular yer alabilmektedir. Sosyal bilimlerde, özellikle antropoloji, tarih, sanat ve edebiyat gibi alanlarda Not-Kaynakça yöntemi tercih edilmektedir. Bibliyografya yöntemleri, çalışılan konuya ve bilim alanına göre değişiklik gösterebilir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, hazırlayacakları ödevlerinde ve tezlerinde Chicago Manual of Style kaynakça yöntemini kullanacaklardır.

Aşağıda The Chicago Manual Style 17th Edition Notes-Bibliography yöntemine göre hazırlanmış dipnot ve kaynakça örnekleri bulabilirsiniz. Başka örnekler için https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ÖRNEKLER: (“D” harfi dipnot örneği; “K” harfi kaynakça örneği içindir. Dergi makalelerinin ve bazı çok yazarlı kitaplarda bölümlerin sonlarında yer alan sonnot, biçim bakımından dipnottan farklı değildir. Ayrıntılı bilgi ve kaynakça hazırlama kuralları için lütfen The Chicago Manual of Style kaynağına bakınız.)

Tek Yazarlı Kitap:

D: Erol Köroğlu, Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918: Propagandadan Milli Kimlik İnşasına (İstanbul: İletişim Yayınları, 2004), 35.

K: Köroğlu, Erol. Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı, 1914-1918: Propagandadan Milli Kimlik İnşasına. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004. 

İki Yazarlı Kitap: 

D: İnci Enginün ve Zeynep Kerman, Bütün Eserleri/Ahmet Haşim (İstanbul: Dergah Yayınları, 1991), 25-28.

K: Enginün, İnci ve Zeynep Kerman. Bütün Eserleri/Ahmet Haşim. İstanbul: Dergah Yayınları, 1991.  

Üç Yazarlı Kitap:

D: İrfan Dağdelen, Hüseyin Türkmen ve Nergis Ulu, Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktar’a Armağan (İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı - Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı - Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005).

K: Dağdelen, İrfan, Hüseyin Türkmen ve Nergis Ulu. Türk Kütüphaneciliğinden İzdişümler: Nail Bayraktar’a Armağan. İstanbul: Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü, 2005. 

Dört ve Daha Fazla Yazarlı Kitap:

D: Günay Kut vd., Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları (İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007), 104.

K:  Kut, Günay, Hatice Aynur, Cumhure Üçer ve Fatma Büyükkarcı Yılmaz. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Astronomi Astroloji Matematik Yazmaları Kataloğu: Kandilli Rasathanesi El Yazmaları. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi, 2007. 

Yazarla Birlikte Yayıma Hazırlayanı Olan Kitap:

D:  Ahmet Mithat, Ahbar-ı Âsara Tamim-i Enzar: (1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir Bakış, haz. Nüket Esen (İstanbul: İletişim Yayınevi, 2003), 46.

K: Ahmet Mithat. Ahbar-ı Âsara Tamim-i Enzar: (1307-1890) Edebi Eserlere Genel Bir Bakış. Hazırlayan Nüket Esen. İstanbul: İletişim Yayınevi, 2003. 

[Yazarın soyadı mevcutsa önce yazılır.]

Yazarla Birlikte Çevireni Olan Kitap:

D: Norman Hampson, Aydınlanma Çağı, çev. Jale Parla (İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1991), 150.

K: Hampson, Norman. Aydınlanma Çağı. Çeviren Jale Parla. İstanbul: Hürriyet Vakfı Yayınları, 1991.

Yayına Hazırlayanı Olan Kitaptan Bir Bölüm:

D: Irvin Cemil Schick, “Güngör Dilmen’in ‘Ben, Anadolu’ Oyunu: Niyet Edilenler Kısmet Olmayınca…,” Gaflet: Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sınır Uçları içinde, haz. Sema Kaygusuz ve Deniz Gündoğan İbrişim (İstanbul: Metis Yayınları, 2019), 54.

K: Schick, Irvin Cemil. “Güngör Dilmen’in ‘Ben, Anadolu’ Oyunu: Niyet Edilenler Kısmet Olmayınca….” Gaflet: Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sınır Uçları içinde, hazırlayan Sema Kaygusuz ve Deniz Gündoğan İbrişim, 51-62. İstanbul: Metis Yayınları, 2019.

Basılı Makale:

D: Köksal Seyhan, “Yunus Emre’nin Bir Şiirinde Şehir Alegorisi,” Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 24/II (2000): 240.

K: Seyhan, Köksal. “Yunus Emre’nin Bir Şiirinde Şehir Alegorisi.” Türklük Bilgisi Araştırmaları Journal of Turkish Studies 24/II (2000): 231-280.

Elektronik Makale:

D: Zeynep Oktay-Uslu, “Alevism as Islam: Rethinking Shahab Ahmed’s Conceptualization of Islam through Alevi Poetry,” British Journal of Middle Eastern Studies 49, no. 2 (2020): 307, https://doi.org/10.1080/13530194.2020.1792831.

K: Oktay-Uslu, Zeynep. “Alevism as Islam: Rethinking Shahab Ahmed’s Conceptualization of Islam through Alevi Poetry.” British Journal of Middle Eastern Studies 49, no. 2 (2020): 305-326. https://doi.org/10.1080/13530194.2020.1792831.

Ansiklopedi Maddesi:

D: Nuri Özcan, “Itrî Efendi, Buhûrîzâde,” İslam Ansiklopedisi içinde (İstanbul: TDV İslam Araştırmaları Merkezi, 1999). https://islamansiklopedisi.org.tr/itri-efendi-buhurizade.

K: Özcan, Nuri. “Itrî Efendi, Buhûrîzâde.” İslam Ansiklopedisi içinde. İstanbul: TDV İslam Araştırmaları Merkezi, 1999. https://islamansiklopedisi.org.tr/itri-efendi-buhurizade.

Çok bilinen ve isim benzerliği nedeniyle karışması mümkün olmayan ansiklopedileri kaynakçada göstermeye gerek yoktur, böyle ansiklopedilere dipnotlarda da kısa şekilde atıf yapılır. Örnek:

D: Encyclopaedia Britannica, 15th ed., “Salvation” maddesi.

Elektronik Dergi Yazısı:

D: Zeynep Uysal, “Hakikate Uzanan Yolda Tarih ve Edebiyat,” K24, 6 Ekim 2016, https://t24.com.tr/k24/yazi/hakikat-tarih-edebiyat,878.

K: Uysal, Zeynep. “Hakikate Uzanan Yolda Tarih ve Edebiyat.” K24, 6 Ekim 2016. https://t24.com.tr/k24/yazi/hakikat-tarih-edebiyat,878.

D: Olcay Akyıldız, “12 Ocak 1931: Dil(l)e direnen yazar Leylâ Erbil,” Çatlakzemin, 12 Ocak 2022, https://catlakzemin.com/12-ocak-1931-dille-direnen-yazar-leyla-erbil/.

K: Akyıldız, Olcay. “12 Ocak 1931: Dil(l)e direnen yazar Leylâ Erbil.” Çatlakzemin, 12 Ocak 2022. https://catlakzemin.com/12-ocak-1931-dille-direnen-yazar-leyla-erbil/.

Tez:

D: Zeynep Sabuncu, “Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Âli” (yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1983), 112.

K: Sabuncu, Zeynep. “Mihr ü Mah: A Mathnawi of Mustafa Âli.” Yüksek lisans tezi, Boğaziçi Üniversitesi, 1983.

Yayımlanmamış Konferans:

D: Nazlı İpek Hüner Cora, “Genre and the Performance of Gendered Acts in Ottoman Prose Fiction” (Conference: Rethinking Genre in the Islamicate Middle East, University of Hamburg, Hamburg, 5-7 Eylül 2019).

K:  Hüner Cora, Nazlı İpek. “Genre and the Performance of Gendered Acts in Ottoman Prose Fiction.” Conference: Rethinking Genre in the Islamicate Middle East, University of Hamburg, Hamburg, 5-7 Eylül 2019.

Web Sitesi İçeriği:

D: “Kaynak Göstermek,” Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, erişim 29 Temmuz 2022, https://turkishliterature.boun.edu.tr/tr/content/kaynak-g%C3%B6stermek.

K: Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü. “Kaynak Göstermek.” Erişim 29 Temmuz 2022. https://turkishliterature.boun.edu.tr/tr/content/kaynak-g%C3%B6stermek.

 

Son güncelleme tarihi: 30/07/2022