İç Yatay Geçiş

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Yönetmeliği’ne göre, “bulundukları programda, hazırlık sınıfı ve yaz eğitimi dışında en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve genel not ortalamaları en az 1.00 olan öğrenciler; disiplin cezası nedeniyle Üniversite ile ilişikleri kesilmemiş olmak şartıyla, Üniversitedeki başka bir programa yatay geçiş için, akademik takvimde belirtilen süreler içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğüne başvuruda bulunabilir. Yönetmelikte yer alan “en az  1.00  not ortalaması” ifadesi, bölümlerin, iç transfer sırasında 1.00 not ortalaması altında bir ortalama kabul etmemeleri gerektiğini belirtmektedir. Her bölümün iç transfer şartları farklıdır. Fakat hemen bütün bölümlerin iç transfer başvuru şartlarının başında,  genel not ortalaması ve transfer derslerinin ortalamasının 2.5 veya üstü olması şartı gelmektedir.  İç transfer yapmak düşüncesindeyseniz, bu konuda danışmanınızla ve Bölüm iç transfer danışmanınızla görüşerek, derslerinizi onların yönlendirmelerine göre seçin. Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nde yer alan iç yatay geçiş kurallarıya ilgili 5. ve 6. madde için tıklayınız (http://www.boun.edu.tr/government/rules/lisans_index.htm)