Günay Kut

Emeritus Prof. Dr.
PhD, İstanbul Üniversitesi
kutgunay@boun.edu.tr
+90 212 359 6956
Araştırma Alanları: 
Eski Türk edebiyatı, Eski Türk edebiyatında nazım ve nesir, Osmanlı paleografyası ve Yazmabilim
Eğitim: 

Üniversite                     : 1956-61. İstanbul Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı  Bölümü.

                                         Yardımcı sertifika: Arap- Fars Dili ve Edebiyatı.  “Şem‘ ü Pervane, Zati.” İstanbul Üniversitesi,1960.

Doktora Tezi                : “Ali Şir Neva‘i 1. Divan: Gara’ibü’s-Sıgar, Transkripsiyon, Edisyon Kritik ve Giriş.”  İstanbul Üniversitesi, 1965.

Doçentlik Tezi             : “Heşt Bihişt: Sehi Bey Tezkiresi; İnceleme, Faksimile Metin, Varyantları, Dizin.” Boğaziçi Üniversitesi, 1982.