Fatma Büyükkarcı Yılmaz

Prof. Dr. (Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı)
PhD, Marmara Üniversitesi
yilmazfa@boun.edu.tr
+90 212 359 7211
Araştırma Alanları: 
Eski Türk edebiyatı; eski Türk edebiyatında mesnevi, kaside, tercüme eserler; yazmabilim; mecmualar
Okuttuğu Dersler: 

Lisans

TKL 101 Osmanlı Türkçesi I
TKL 102 Osmanlı Türkçesi II
TKL 201 Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri
TKL 204 Eski Türk Edebiyatında Türler
TKL 205 Divan Şiirinde Analiz Yöntemleri
TKL 215 Osmanlı Paleografyası I
TKL 217 Eski Anadolu Türkçesi
TKL 313 Divan Edebiyatı I
TKL 314 Divan Edebiyatı II
TKL 38B İleri Düzey Osmanlıca Metin Okuma Becerileri: Klasik Osmanlı Edebiyatından Seçme Metinler
TKL 481 Türk Edebiyatında Özel Konular: Gülistan
TKL 486 Klasik Türk Edebiyatında Mesnevi
TKL 487 Türk Edebiyatında Özel Konular: Şair Sultanlar

Lisansüstü

TKL 501 Divan Edebiyatında Klasikler
TKL 503 Osmanlı Türkçesi Okuma Becerileri I
TKL 504 Osmanlı Türkçesi Okuma Becerileri II
TKL 533 Araştırma Metodolojisi
TKL 580 Türk Edebiyatında Özel Konular: Mesnevi
TKL 580 Türk Edebiyatında Özel Konular: Kaside
TKL 581 Klasik Türk Edebiyatında Biyografi ve Bibliyografi
TKL 621 Mecmualar ve Antolojiler
TKL 683 İleri Düzeyde Kaside Çalışmaları
TKL 645 Biyografi, Bibliyografi ve Tezkireler

Diğer Aktiviteler: 

Projeler

“Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkçe, Arapça, Farsça Yazma Eserler Kataloğu”. Günay Kut yürütücülüğündeki proje ekibi üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu ve UNESCO’nun desteğiyle. 1994-1995.

“14-19. Yüzyıllarda Osmanlı Kültürünün Oluşumunda Tercümelerin İşlevleri”. Saliha Paker yürütücülüğündeki proje ekibi üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu’nun desteğiyle. 1997-1999.

“Osmanlı Edebiyat Modellerinin Oluşumunda Beylikler Döneminde Yapılan Tercümelerin İşlevleri”. Zehra Toska yürütücülüğündeki proje ekibi üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu’nun desteğiyle. 1999-2000.

“Osmanlı ve Cumhuriyet Toplumlarında Yeniden Çeviri: Ön Bibliyografya Çalışması”. Şehnaz Tahir Gürçağlar yürütücülüğündeki proje ekibi üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu’nun desteğiyle. 2011-2013.

“İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları Kataloglama Projesi”. Günay Kut başkanlığındaki proje ekibi üyesi. Zehra Toska, Tülay Gençtürk Demircioğlu ve Arzu Atik ile. 2011-2014.

“Yeniden Çeviriye Betimleyici ve Eleştirel Bir Bakış: Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi Toplumlarında Yeniden Çevrilmiş Eserler”. Şehnaz Tahir Gürçağlar yürütücülüğündeki proje ekibi üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Araştırma Fonu’nun desteğiyle. 2013-2016.