Etik İlkeler

Üniversite, içinde konumlandığı semte, kente, ülkeye ve küresel anlamda dünyaya katkıda bulunan özel bir kurumdur; bu katkı, bilgiyi üretme ve öğretim yoluyla yayma üzerinden gerçekleşir. Toplumsal gelişmeye yönelik bu katkı, üniversitenin bütün unsurlarını (öğretim üyeleri, idari kadro ve öğrenciler) akademik dürüstlük ve genel etik açısından sorumlu kılar. Bunlara yönelik her ihlâl, üniversite fikrine vurulan bir darbe olacaktır. Bu anlayışı başlangıç kabul ederek, başlıca akademik dürüstlük ihlâllerini şöyle sıralayabiliriz:

Sınavlarda kopya çekmek ve vermek.
Bir ödev çalışması ya da sınav kâğıdında internet ya da basılı bir kaynakta yer alan bilgileri kaynak göstermeden almak.
Okunmamış bir metni okumuş gibi davranmak.
Başkalarının malzemeleri üzerinden ödev hazırlamak.
Ödevi başkasına yazdırmak ya da bir başkası için ödev yazmak.

Bölümümüz, her ciddi akademik yapı gibi, akademik dürüstlük ihlâllerini ciddiye alır ve böyle durumlarda öncelikle şu yaptırımlara başvurur:

1. Bir sınav ya da ödevde kopya çeken ya da intihalde bulunan öğrenci, o dersten F alır.
2. Kopya veya intihal durumunda öğrenci disipline sevk edilir.

Bu aşamadan sonraki ihlâller, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve Boğaziçi Üniversitesi Etik Komisyonunca benimsenen kurallar çerçevesinde ele alınacaktır.
Ne var ki, akademik dürüstlük ilkeleri ve genel etike yönelik ihlâllerin tüm yaptırımlar ve cezalar bir yana, üniversiteyi ve biz üniversitelileri varkılan anlayışı yıktığını, asit gibi erittiğini bilmek, bizler için bir görev olmalı. Bir üniversiteli, ister öğrenci olsun ister öğretim elemanı, eğitim/öğretim sırasında edindiği eleştirel, çözümleyici ve yaratıcı çalışma yöntemleriyle var olan bilgiyi öğrenir ve bunun üzerine yenilerini eklemeye çabalar. Bu sırada üretilecek her sınav, ödev, rapor, sunum, tez vb. kişinin özgün katkısını içermeli; bu özgün katkıyı ortaya çıkarmak için kullanılacak her kaynağa, gereken her noktada atıfta bulunulmalıdır. Böylece bir yandan bizden önceki araştırmacıların emeğine saygı gösterilir ve bir geleneğe eklemlenilirken, bir yandan da bunun bizden sonra da sürmesi sağlanmış olur. Bu nedenle, ister hoca ister öğrenci her üniversiteli, akademik dürüstlük ilkelerini ihlâl etmemeye dikkat etmeli ve ihlâl edilmesine engel olmalıdır.