Etiğe Aykırı Davranışlar

Aşırma (İntihal - Plagiarism):

Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, yapıtlarını ve şekillerini sahiphlerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisininmiş gibi sunmak.

Yabancı dilden kitap, makale vb. tercüme ederek kendi yazmış gibi göstermek.

Sahtecilik (Uydurma – Fabrication):

Sunulan veya yayımlanan belgeyi gerçeğe aykırı olarak düzenlemek veya bir belgeyi değiştirmek veya gerçeğe aykırı belgeyi bilerek kullanmak.
Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak.

Yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek.

Duplikasyon (Duplication):

Bir araştırmanın aynı sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak.

(Yayın içeriğinin birden fazla uzmanlık alanını ilgilendirdiği veya yayının farklı bir dilde yayımlanmasında yarar görüldüğü durumlarda her iki yayın kuruluşundan onay almak koşuluyla yayın tekrarı kabul edilebilir.)

Dilimleme (Slicing):

Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın üretmek.

Haksız Yazarlık :

Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek, aktif katkısı bulunduğu halde bu kişileri yazarlar arasında göstermemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek.

(Yazarlık için, çalışmanın tasarımına ve veri toplanması, analizi veya değerlendirilmesi ile yazım sürecine katkıda bulunmayı gerektirir. Başkalarının çalışmasına sadece yazıya geçirme aşamasında katkıda bulunmak yazarlık hakkı doğurmaz.)

Diğer Etik İhlali Türleri:

Yayınlarında bilimsel kurallara uymadan makul ölçüleri aşan alıntılar yapmak.

(Bilimsel yayınlarda ya da genel kamuoyuna dönük olarak yayımlanan her türlü makale, derleme, kitap ve benzeri yayınlarda daha önce yayımlanmış veya yayımlanmamış birçalışmadan yararlanırken, o çalışma bilimsel yayın kurallarına uygun biçimde kaynak olarak gösterilmelidir. Evrensel olarak tanınan bilim kuramları, matematik teoremleri ve ispatları gibi önermeler dışında hiçbir yapıt tümüyle ya da bir bölümü ile izin alınmadan veya asıl kaynak gösterilmeden çeviri veya özgün şekliyle yayımlanamaz.)

Yüksek lisans ve doktora çalışmalarından çıkan yayınlarda öğrencinin veya danışmanının ismini yazmamak

Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek.

Araştırmalar için kişilerle yapılan röportaj ve görüşmelerde etik kurallara uymamak.

Akademik jüri üyelerini yanıltıcı, yanlış ya da eksik beyanda bulunmak.

*Bu tanımlarda, Üniversitelerarası Kurul Etik Komisyonu’nun uygulama ile edindiği tecrübeler ile bazı üniversitelerin ve bilim kurullarının tanımlarından yararlanılarak 30.01.2007 tarihinde yayımladığı metinden faydalanılmıştır.