Erol Köroğlu

Doç. Dr.
PhD, Boğaziçi Üniversitesi
erol.koroglu@boun.edu.tr
+90 212 359 6912
Araştırma Alanları: 
Yeni Türk Edebiyatı, Tarih-Edebiyat Etkileşimi, Anlatıbilim, Türk Milliyetçilikleri, Disiplinlerarasılık
Okuttuğu Dersler: 

TKL 107 Metin Çözümlemesine Giriş
TKL 108 Türkçe Yazı Teknikleri
TKL 211 Türk Edebiyatında Modernleşme I
TKL 212 Türk Edebiyatında Modernleşme II
TKL 302 Edebiyat Kuramları ve Eleştiri II
TKL 414 Tanzimat Romanı
TKL 477 Oryantalist ve Oksidantalist Metinlerde Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik
TKL 483 Edebiyat ve Disiplinlerarasılık
TKL 590 Tür Kuramları ve Kurtuluş Savaşı Anlatıları
TKL 592 Türk Edebiyatı Alanının Disipliner Unsurları
TKL 688 Bir Disiplin Olarak Edebiyat ve Disiplinlerarasılık
TKL 532 Edebiyat Kuramları

Seçilmiş Yayınlar: 

Ottoman Propaganda and Turkish Identity: Turkish Literature during World War 1. Londra: I.B.Tauris, 2007.

Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918): Propagandadan Millî Kimlik İnşasına. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004 (2. Baskı 2010; 3. Baskı 2012).

(Nüket Esen'le birlikte) Hayata Bakan Edebiyat: Adalet Ağaoğlu'nun Yapıtlarına Eleştirel Yaklaşımlar, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2003.

(Nüket Esen'le birlikte) Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2006.

"Theses on the National Truth: Border Crossings Between History Writing and Historical Fiction in Attilâ İlhan’s Gâzi Paşa," New Perspectives on Turkey 36 (Spring) 2007: s. 97-123.

"Novel as an Alternative Collective Remembrance Text: Poiesis, Storytelling, and Social Thinking in Yaşar Kemal’s An Island Story Quartet," Catharina Dufft, yay. haz., Turkish Literature and Cultural Memory: “Multiculturalism” as a Literary Theme after 1980 içinde. Wiesbaden, Almanya: Harrassowitz Verlag, 2009: s. 163-192.

“Aşırılık, Suç ve Düzeni (Tefrika) Romanda Yazmak: Dürdane Hanım Örneği,” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 47, 2012: 127-170.

"Sahnenin Dışındakiler’i Tamamlamak: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kurtuluş Savaşı Anlatıları Türü," Bilig 66 (Yaz) 2013: 93-122.

“Propaganda mı, Kültür Savaşı mı?: Birinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Edebiyatında Cihat, İslam ve Milliyetçilik,” Erik Jan Zürcher, yay. haz., Birinci Dünya Savaşında Cihat ve İslam içinde: s. 105-120. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019.

“Unremembering Gallipoli: A Complex History of World War I Memorialization and Historical Remembrance in Turkey,” Hans-Lukas Kieser, Pearl Nunn ve Thomas Schmutz (yay. haz.), Remembering the Great War in the Middle East: From Turkey and Armenia to Australia and New Zealand içinde: s. 83-99. Londra: I.B. Tauris, 2022.

“Terk Eden: Ayhan Geçgin’in Uzun Yürüyüşü’nde Anlatı Kuruluşu Üzerinden Anlamın İmkân ve İmkânsızlıklarını Görebilmek,” Jael Özata Dirlikyapan (yay. haz.), Mesafeyi Aramak: 2010’lı Yılların Romanları Üzerine Yazılar içinde: 39-56. İstanbul: Metis Yayınları, 2022.

Diğer Aktiviteler: 

Projeler:

Boğaziçi Üniversitesi BAP Doktora Projesi, No. 7691: Oktay Rifat Şiirinde Anlam Ekonomisi
 
Boğaziçi Üniversitesi BAP Doktora Projesi, No. 14442: Temsil Krizi: Türkçe Romanlarda Örtülü Kadın Temsilleri