Doktora Tez Savunması (Zuhal İbidan, 15 Haziran 2022)

Zuhal İbidan

Tez başlığı: 1908 Sonrası Millî Facia Türü Oyunlarda II. Abdülhamid Döneminin Temsili

Tez danışmanı: Doç. Dr. Erol Köroğlu

Eş danışman: Dr. Esra Dicle

Tarih: 15 Haziran 2022

Saat: 15:00

Yer: Zoom üzerinden yapılacaktır (https://us02web.zoom.us/j/81993964500)