Doktora

 

 • Doktora Programı

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü tek diploma verdiği halde Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı olmak üzere iki ayrı uzmanlık alanında doktora programı sunar. Her iki program da 25/28 kredilik doktora dersleri ve doktora tezinden oluşur.

 • Uzmanlık Seçmeli/Seçmeli Dersler

Doktora programında öğrencinin tamamlaması beklenen 25/28 kredinin 16 kredisi, bölüm tarafından açılan uzmanlık seçmelileri arasından uzmanlık alanına göre öğrenciler tarafından seçilir. 9/12 kredi ise üniversitenin diğer sosyal/beşeri bölümlerinden alınan seçmelilerle tamamlanır. Doktora dersleri en çok dört yarıyılda tamamlanmak zorundadır.

 • Ön Hazırlık (Remedial) Dersleri

Doktora programına kabul edilecek öğrencilerin lisans ya da yüksek lisans eğitimlerinden birini edebiyat alanında yapmış olmaları beklenir. Gerek görülen her öğrenciden bir sene ön hazırlık dersleri alması istenir.

 • Yeterlilik

Doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadırlar. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci izleyen yarıyıl içinde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

 • Tez

Yeterlilik sınavını geçen öğrenci teze kayıt olacaktır.

 • Tez Önerisi (Proposal) Sunumu

Yeterliliği geçen doktora öğrencisi 6. yarıyılın başında tez önerisini (proposal) tez izleme komitesine sunmak zorundadır. Tez önerisi metni tez komitesine çıktı olarak toplantıdan 15 gün önce verilmelidir. Tez önerisi kabul edilmeyen öğrenciler 3 ay içinde yeni bir tez önerisi sunmak zorundadır. İkinci kez tez önerisi reddedilen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. (Tez izleme komitesi toplantı gününden sonra 3 gün içinde enstitüye tez önerisinin kabul edilip edilmediğini bir tutanakla bildirmek zorundadır.)
Doktora tez önerileri 4500-6000 kelime arasında, Times New Roman fontu kullanılarak, 12 punto, sola dayalı, çift aralık, sayfa numaraları ve başlık konulmuş, dipnot ve kaynakça Chicago Manuel 15th edition’a göregösterilmiş biçimde hazırlanacaktır. Örnek metin verilecektir.

 • Tez Süresi

6. yarıyılda tez süresi başlar. Doktora öğrencisinin 8. yarıyıl sonunda tezini savunuyor olması beklenir. Bununla birlite tez jürisi gerekli görürse, 8. yarıyıl sonundan itibaren ve her yarıyıl yeniden değerlendirmek üzere, toplam 4 yarıyıl ek süre verebilir. Ancak 8. yarıyıl sonunda ek süre isteyebilmek için, öğrencinin, tezin büyük bir miktarını ortaya çıkarmış olması ve bunu jüriye teslim etmesi gerekmektedir.

1. yarıyıl

2. yarıyıl

3.
yarıyıl

4.
yarıyıl

5.
yarıyıl

6.
yarıyıl

7.
yarıyıl

8.
yarıyıl

Dersler

Dersler

Dersler

Dersler 

Yeterlilik sınavı

Tez
Tez önerisi (dönem başı)

Tez

Tez

 

 

Tez danışmanı
seçimi

yeterlilik sınavı

Tez izleme komitesi

Tez ilerleme raporu

Tez ilerleme raporu

Tez ilerleme raporu + tez savunması

 

 

 

 

 

 

 

Ek süre (4 yarıyıl)

 
 • Tez Danışmanı

Üçüncü yarıyıl başında tez danışmanı bölüm ve öğrenci arasında kararlaştırılacaktır.

 • Tez Jürisi

Tez jürisi 3 kişilik tez izleme komitesi ve biri başka bir üniversiteden olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.

 • Tez İzleme Komitesi

Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. (5. yarıyılın sonunda) Tez izleme komitesi her yarıyıl bir kere olmak üzere senede iki kez toplanarak tez öğrencilerinin sunduğu tez gelişim raporunu değerlendirir. Öğrenci bu raporda tezde geldiği noktayı özetleyerek bir sonraki dönemin çalışma planını sunar. Tez izleme komitesi raporlar yoluyla tez çalışmasını başarılı ya da başarısız olarak değerlendirir. Bu değerlendirmelerden üst üste iki kere veya aralıklı olarak üç kez başarısız (F) olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

 • Tez İzleme Raporu

Altıncı dönem sonunda tez izleme komitesi toplanır. Öğrenciler 6 ayda bir tez izleme komitesine tezlerinde bulundukları aşamayı anlatan bir rapor sunarlar. Tez izleme komitesine sunulacak rapor 15 gün önce komite üyelerine teslim edilmek zorundadır. İzleme komitesine girmeden önce doktora tez öğrencisi dönemde en az 50 sayfalık tez bölümünü danışmanına vermiş olmak zorundadır.

 • Tez İzleme Toplantısı

Doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri ile beraber her dönem üç kere düzenlenen tez izleme seminerlerine de ayrıca katılırlar. (Bkz. Yüksek Lisans Programı)

 • Tez Teslimi

Danışman tezin bütününü görüp onayladıktan sonra, tezler savunma tarihinden 1 ay önce jüriye teslim edilmelidir. Tezi, tez jürisi tarafından kabul edilen öğrenci savunmadan sonra 1 ay içinde Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün öngördüğü formata uygun olarak düzenlediği tezinin ciltlenmiş üç kopyasını enstitüye teslim etmek zorundadır.

 • Tez Formatı

Tez formatı için enstitünün aşağıda linki verilen graduate thesis officesayfasından yararlanabilirsiniz. http://www.sbe.boun.edu.tr/en/thesis/style-guide

 • Doktoraya Kabul Edilen Öğrenciler İçin Kısa Rehber
Türk Dili ve Edebiyatı doktora programı (Eski Türk Edebiyatı ve Yeni Türk Edebiyatı olmak üzere) 25/28 kredilik doktora dersleri ve doktora tezinden oluşur. 

Doktora dersleri en çok dört yarıyılda tamamlanmak zorundadır. 

Üçüncü yarıyıl başında tez danışmanı belirlenecektir.

Doktora öğrencileri en geç beşinci yarıyılın sonuna kadar yeterlilik sınavına girmek zorundadırlar. Yeterlilik sınavında başarısız olan öğrenci izleyen yarıyıl içinde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. 

Yeterlilik sınavında başarılı olan öğrenci için bir ay içinde tez izleme komitesi oluşturulur. (yani 5. yarıyılın sonunda) Tez izleme komitesi her yarıyıl bir kere olmak üzere senede iki kez toplanarak tez öğrencilerinin sunduğu tez gelişim raporunu değerlendirir. Öğrenci bu raporda tezde geldiği noktayı özetleyerek bir sonraki dönemin çalışma planını sunar. Tez izleme komitesi raporlar yoluyla tez çalışmasını başarılı ya da başarısız olarak değerlendirir. Bu değerlendirmelerden üst üste iki kere veya aralıklı olarak üç kez başarısız (F) olan öğrencinin programla ilişiği kesilir.

Yeterlilik sınavını geçen öğrenci teze kayıt olacaktır. 

Yeterliliği geçen doktora öğrencisi 6. yarıyılın başında tez önerisini (proposal) tez izleme komitesine sunmak zorundadır. Tez önerisi metni tez komitesine toplantıdan 15 gün önce vermelidir. Tez önerisi kabul edilmeyen öğrenciler 3 ay içinde yeni bir tez önerisi sunmak zorundadır. İkinci kez tez önerisi reddedilen öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir. (Tez izleme komitesi toplantı gününden sonra 3 gün içinde enstitüye tez önerisinin kabul edilip edilmediğini bir tutanakla bildirmek zorundadır.)
Doktora tez önerileri 4500-6000 kelime arasında, Times New Roman, 12 punto, sola dayalı, çift aralık, sayfa numaraları ve başlık konulmuş, dipnot ve kaynakça Chicago manuel 15th edition’a göre gösterilmiş biçimde hazırlanacaktır. Örnek metin verilecektir. 

6. yarıyılda tez süresi başlar. 6. dönem sonunda tez izleme komitesi toplanır. Tez izleme komitesine sunulacak rapor 15 gün önce komite üyelerine teslim edilmek zorundadır. İzleme komitesine girmeden önce doktora tez öğrencisi dönemde en az 50 sayfalık tez bölümünü danışmanına vermiş olmak zorundadır. 

Doktora öğrencisinin 8. yarıyıl sonunda tezini savunuyor olması beklenir. Bununla birlikte tez jürisi gerekli görürse, 8. yarıyıl sonundan itibaren ve her yarıyıl yeniden değerlendirmek üzere, toplam 4 yarıyıl ek süre verebilir. Ancak 8. yarıyıl sonunda ek süre isteyebilmek için, öğrencinin, tezin büyük bir miktarını ortaya çıkarmış olması ve bunu jüriye teslim etmesi gerekmektedir. 

Danışman tezin bütününü görüp onayladıktan sonra, tezler savunma tarihinden 1 ay önce jüriye teslim edilmelidir. (Tez jürisi 3 kişilik tez izleme komitesi ve biri başka bir üniversiteden olmak üzere toplam 5 kişiden oluşur.) 

Tezi, tez jürisi tarafından kabul edilen öğrenci savunmadan sonra 1 ay içinde Sosyal Bilimler Enstitüsünün öngördüğü formata uygun olarak düzenlediği tezinin ciltlenmiş üç kopyasını enstitüye teslim etmek zorundadır. Tez formatı için enstitünün aşağıda linki verilen graduate thesis office sayfasından yararlanabilirsiniz.
 

1. yarıyıl

2. yarıyıl

3.
yarıyıl

4.
yarıyıl

5.
yarıyıl

6.
yarıyıl

7.
yarıyıl

8.
yarıyıl

Dersler

Dersler

Dersler

Dersler 

Yeterlilik sınavı

Tez
Tez önerisi (dönem başı)

Tez

Tez

 

 

Tez danışmanı
seçimi

yeterlilik sınavı

Tez izleme komitesi

Tez ilerleme raporu

Tez ilerleme raporu

Tez ilerleme raporu + tez savunması

 

 

 

 

 

 

 

Ek süre (4 yarıyıl)

 

Yukarıdaki süreci izlemeyen, koşulları yerine getirmeyen öğrencilerin hangi aşamada olursa olsun doktora programı ile ilişikleri kesilecektir.  Bu takip sürecinin netleşmesi için gereken takvim her akademik yılın ikinci haftasına kadar doktora danışmanı tarafından öğrencilere ulaştırılacaktır.

Bu metnin hazırlanmasında Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Giriş Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği esas alınmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki linke başvurabilirsiniz. Ayrıca üniversitemiz web sitesindeki akademik-kural ve yönetmelikler bölümünden öğrenci el kitabını indirerek yararlanabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği