Ders Tanımları

Zorunlu Dersler

Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki diğer bölümlerde de olduğu gibi zorunlu (required) ve seçmeli (elective) derslerden oluşmaktadır.  Bölümün zorunlu dersleri TKL kodludur. Lisans programımızda ayrıca başka bölümlerden alınan zorunlu dersler de bulunmaktadır. Bunlar  LING 101, PHIL 111, HIST 235, PHIL 112 ve LING 314 kodlu derslerdir. Bu dersler hiçbir şekilde seçmeli olarak alınamaz.

Seçmeli Dersler

Seçmeli dersler, “alan içi seçmeli” (area elective veya departmental elective) ve  “seçmeli” (elective) olarak iki gruptur. Zorunlu TKL kodlu dersler dışında, yine Bölümümüzün sunduğu  TKL kodlu Türk Dili ve Edebiyatı alanına yönelik dersler “alan içi seçmeli”,   Boğaziçi Üniversitesi’nin diğer bölümlerinden alınan dersler ise “seçmeli” olarak adlandırılır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programında,  alan içi seçmeli 3 ders tamamlama zorunluluğu bulunmakta olup  bu derslerin adı, tanımı ve içeriği yıllara göre değişebilir. Alan içi seçmeli dersler 3. dönemden, seçmeliler ise 1. dönemden itibaren alınır. Bölümümüzde zorunlu derslere ilave olarak 3 Alaniçi seçmeli dışında 5 HSS, 1 Tamamlayıcı, 2 Fen seçmelisi ve 4 serbest seçmeli ders alınması gerekmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri, üniversitenin bazı bölümlerinde açılan sertifika programlarını tamamlamak isterlerse 3. dönemlerinden itibaren bazı seçmeli derslerini bu sertifika programlarındaki derslerden seçebilirler. (Bkz. http://westlanglit.boun.edu.tr/?page_id=2430)
Diğer bölümlerden alınan seçmeli dersler “HSS”, “complementary”, “science” ve “unrestricted” olarak gruplandırılmıştır.

a) HSS Seçmeli  (Humanity-Social Science Elective) Bu gruba giren ders kodları şunlardır: HIST, HUM, PHIL, PSY, HUM, LING, EC, AD, POLS, SOC, ED, TR, CL, EL, AL, FA, LIT, CIN. STS 488 HSS seçmelisi sayılmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programında 5 HSS seçmelisi tamamlama zorunluluğu bulunmaktadır.

b) Tamamlayıcı Seçmeli (Complementary Elective) HSS derslerinin tamamı ile FR , GER, JP, RUS  vb. gibi dil dersleri “tamamlayıcı seçmeli” sayılır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programında  1 tamamlayıcı seçmeli ders alma zorunluluğu bulunmaktadır.

c) Fen Seçmelisi (Science Elective)  Bu gruba giren ders kodları şunlardır: MATH, PHYS, CMPE, BIO, CHEM, ESC, CE, SCI, STS (kısmen).  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programında  2 fen seçmelisi  tamamlama zorunluluğu bulunmaktadır.

STS 401 ve STS 488 bilim seçmelisi sayılmamaktadır.

STS 401.01 Desc. HISTORY OF SCIENCE 
STS 488.01 Desc. SP.TP.THE AGE OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
 

d) Serbest Seçmeli (Unrestricted Elective), zorunlu veya seçmeli bölüm dersleri dışında  diğer bölümlerin sunduğu herhangi bir ders olabilir(Serbest seçmeli derslere getirilen sınırlamalar ve Seçmeli olarak kabul edilmeyen dersler için aşağıdaki başlıklara göz atınız). Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans programında  4 serbest seçmeli ders tamamlama zorunluluğu bulunmaktadır. Alan içi seçmeli dersler (departmental elective) hiçbir şekilde serbest seçmeli olarak sayılmaz.

Bu dersleri seçmeden önce Boğaziçi Üniversitesi ders kataloğunu inceleyerek, dersleri daha önce almış öğrencilerle ve danışmanlarınızla görüşerek dersler hakkında bilgi sahibi olmanız akademik gelişiminiz açısından  büyük önem taşımaktadır. Üniversitenin internet sayfasındaki “Akademik Birimler” başlığından, ders seçmek istediğiniz bölümlere ulaşabilir ve  lisans programları ile ders tanımlarını inceleyebilirsiniz. Bir çok bölümün, diğer bölümlerin öğrencilerine de açık olan  dersleri bulunmaktadır (MATH 101, PSY 101, SOC 101 vb.).  Fakat, değişik bölümler tarafından sunulan bu seçmeli derslerin çoğunun kotaları kısıtlıdır. Bu nedenle, seçmeli ders listenizi önceden kararlaştırmanız, kayıt günü erken bir saatte bu derslere kaydolabilmenizi de sağlayacaktır.  Bölümlerin, diğer bölümlerin öğrencilerine açık olmayan derslerinden birine veya bir kaçına ilgi duyuyor ve bu derslere kayıt olmak istiyorsanız sistem size bu gibi derslere kayıt izni vermez; dersin hocasından “consent” talebinde bulunmanız gerekir.  Kayıt Sistemi’nin  internet sayfasında bu imkan bulunmaktadır.

HSS derslerinden HUM 101 ve HUM 102, gerek kültürel birikiminize yapacağı katkılar, gerekse edebiyatlara ve kültürlere karşılaştırmalı bir bakış açısıyla yaklaşabilmenizi sağlamak açısından önemlidir. Kaydolmanız tavsiye edilir.

 

Seçmeli Derslere Getirilen Sınırlamalar

AE dersleri

İngilizce Hazırlık sınıfını C notu ile geçenler bir dönem AE 111 veya AE 112 (Advanced English) dersini almakla yükümlüdürler. Bu ders o dönem programında yer alan HSS dersi yerine sayılır. C ile geçen öğrenciler - AE 111 ve AE 112 olmamak koşuluyla- biri HSS ve biri de serbest seçmeli olmak üzere iki AE kodlu ders daha alabilirler. İngilizce sınavından B ya da A notu ile geçen öğrenciler -AE 111 ve AE 112 olmamak koşuluyla – herhangi bir Advanced English dersini bir kere HSS olarak, bir kere de serbest seçmeli olarak alabilirler. Kısaca C notu ile geçenlerin 3 AE kodlu ders alma hakkı (1 Bölümdeki ilk dönemde zorunlu olarak, 1 HSS yerine, 1 Serbest Seçmeli yerine), A ve B ile geçenlerin ise 2 AE kodlu ders alma hakkı (1 HSS yerine, 1 serbest seçmeli yerine) bulunmaktadır. AE 111 veya AE 112 derslerinden birini alan diğerini alamaz.

İleri İngilizce Birimi tarafından verilen AE 221 ve AE 222 (Critical Reading) dersleri HSS olarak sayılmaz ancak serbest seçmeli (unrestricted elective) olarak alınabilirler.

AR 201 ve PER 201 dersleri nin ikisi birden seçmeli olarak alınamaz. AR 201 veya PER 201 derslerinden yalnızca biri bölüm seçmelisi olarak alınabilir. Ancak bu derslerden birinin devamı olan ders alınırsa (örneğin AR 201’den sonra AR 202 veya PER 201’den sonra PER 202) devam dersi de bölüm seçmelisi olarak sayılır.

Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından verilen ENGL 111 ve ENGL 112 (Expository Writing) dersleri sadece serbest seçmeli (unrestricted elective) olarak sayılabilir.

Dilbilim birimi tarafından verilen TID 211 ve TID 212 (Turkish Sign Language) dersleri dil dersi kabul edilerek ancak tamamlayıcı (complementary) veya serbest (unrestricted) seçmeli olarak alınabilirler.

HSS seçmeli grubuna giren ders kodlarından HIST, HUM, PHIL, PSY, HUM, LING, EC, AD, POLS, SOC, ED, TR, CL, EL, AL, FA, LIT, CIN kodlu derslerin içerikleri eğer Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün aradığı HSS içeriğine uygun değilse danışman bu dersleri HSS dersi olarak kabul etmeyebilir. HSS grubundaki bir derste yaşayan veya yaşamayan bir dilin öğretimi yapılıyorsa veya söz konusu bilimin bilgisayar/yazılım uygulamaları tanıtılıyorsa HSS dersi olarak kabul edilmez.

PA dersleri

Güzel Sanatlar Birimi tarafından verilen PA kodlu dersler ancak bir defaya mahsus olmak üzere serbest seçmeli (unrestricted elective) olarak alınabilir. Ancak bu derslerin çoğunluğu 2 kredilik olduğu için 2 PA dersi tek ders sayılacaktır. İkiden daha fazla PA dersi almak isterseniz bu dersleri kredisiz (non credit NC) almanız daha uygun olur.

PE dersleri

Beden Eğitimi Birimi tarafından verilen PE dersleri seçmeli ders olarak kabul edilmez. Bu derslerin de kredisiz (non credit NC) olarak alınması daha uygun olur.

Seçmeli olarak kabul edilmeyen dersler

Türkçe Dersleri Koordinatörlüğü tarafından sunulan TK 221 (Turkish for Native Speakers I) ve TK 222 (Turkish for Native Speakers II) dersleri bölüm dersleriyle  içerik benzeşmesi nedeniyle seçmeli olarak alınamaz.

Çeviribilim Bölümü tarafından sunulan TR 101 (Turkish for Translators) ve TR 221 (Turkish Writing Skills II) dersleri, bölüm dersleriyle  içerik benzeşmesi nedeniyle seçmeli olarak alınamaz.  (TR 103 “Public Speaking” dersi ise ancak serbest seçmeli unrestricted elective olarak alınabilir.)

ENGL 101, ENGL 102 dersleri de bölüm dersleriyle içerik benzeşmesi nedeniyle seçmeli olarak alınmaz.

Tarih bölümü tarafından verilen HIST 498 ve HIST 499 (Readings in Ottoman Texts) dersleri yine bölüm dersleriyle içerik benzeşmesi nedeniyle alınamaz.

Bölüm seçmelileri serbest seçmeli olarak alınamaz.

Önkoşullu Dersler

Üniversite’de verilen bazı dersler içerik yönünden daha önce alınması gereken bir dersin devamı niteliğinde olabileceği gibi, bölümlerde verilen bazı temel dersler alınmadan sonraki dönemlerde  o konuyla ilgili dersin başarıyla tamamlanması mümkün olamamaktadır.  Ön bilgi gerektiren bu derslerin anlaşılabilmesi ve başarı oranının yükselebilmesi için  bazı dersleri önceden almış olmak koşulu getirilmiştir. Bazı dersler, önkoşul gerektirdiği halde “irregular” öğrencelerin ders seçimini kolaylaştırmak ve bazı durumlarda öğrencinin mezuniyetini geciktirmemek için önkoşul koyulmamıştır. Bu durum gözönüne alarak devam niteliğinde olan veya ön bilgi gerektiren dersleri kod sıralarına göre almaya dikkat edilmelidir.

* ÖNEMLİ NOT: Şu anda TKL 204, TKL 205'in önkoşulu olmasa da TKL 205 dersini alacakların TKL 204'ü almış olmaları kuvvetle önerilmektedir. Bu konuda ders programımızda düzenleme yapılacaktır.

 

Önkoşullu Dersler
 
Önkoşul Dersi 
TKL 102
 
TKL 101
TKL 204
 
TKL 102
TKL 205*
 
TKL 102
TKL 206   Öğretim elemanı onayı
TKL 213
 
TKL 102, TKL 103, TKL 104
TKL 214
 
TKL 102, TKL 103, TKL 104
TKL 215
 
TKL 102
TKL 216   TKL 215
TKL 217
 
TKL 102
TKL 301
 
PHIL 111, PHIL 112
TKL 302
 
PHIL 111, PHIL 112
TKL 313
 
TKL 204, 205
TKL 314
 
TKL 204, 205

 

 

Kredi tanımı ve sayısı

Bir dersin kredisi dersin haftalık saatidir. Örneğin, haftada üç saat olan bir dersin kredisi üç, haftada dört saat olan bir dersin kredisi dörttür. Öğrenciler dört yıllık öğrenimlerinin sonunda mezun olabilmek için belli sayıda krediyi tamamlamakla yükümlüdürler. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri için bu sayı en az 141'dir.  Her dönem alınacak kredi sayısı değişiklik gösterebilir. Bölümün lisans programında, her dönem alınması gereken kredi miktarını görebilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne göre öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında bulunan bütün dersleri ilk açıldıklarında almak zorundadır. Bu öğrenciler; programlarının ilk iki yarıyılında alınması gereken dersleri bırakamaz ve kredisiz alınan dersler hariç fazla ders yükü alamazlar.” Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün 1. ve 2. yarıyılında  alınması gereken kredi miktarı her bir yarıyıl için 16 kredidir. Yukarıdaki yönetmelik maddesi uyarınca ilk iki yarıyılda bu sayıdan az veya çok kredi alınamaz.  İlk iki yarıyıldan sonra, ortalaması 2.50’nin üzerinde olan öğrenciler, danışmanlarının onaylaması ve derslerde çakışma olmaması koşuluyla kayıt oldukları dönemin kredi sayısından 6-8 kredi daha fazla alabilirler.