Aramıza Yeni Katılan Öğrenciler

Sevgili Öğrenciler,

Aşağıda, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. yıl ders programı ve kayıt süreci hakkında bazı bilgiler bulacaksınız. Burada verilen bilgiler ve diğer konulardaki soru veya sorunlarınız hakkında kayıt dönemi sırasında ve ders yılı içinde danışmanlarınızla görüşebilirsiniz. 1. Sınıf danışmanlarını http://registration.boun.edu.tr/ adresinden “General Services” sekmesinden öğrenebilirsiniz. Gönderilebilecek diğer duyurular için lütfen elektronik postalarınızı sıklıkla kontrol ediniz. Dersler başladıktan sonra, danışmanlarınızın ve diğer hocalarınızın ofis kapılarının üzerinde öğrenci ile görüşme saatleri (office hour) belirtilecektir.  Boğaziçi Üniversitesi internet sayfasındaki akademik takvimi incelemeniz,  kayıt sırasında ve ders ekleme-bırakma döneminde (add-drop period) herhangi bir gecikmeyi engellemek bakımından yararlı olacaktır.

Ders ekleme-bırakma dönemi genellikle derslerin başlamasından bir hafta sonra başlamaktadır. Bu süre öğrenciye, normal kayıt süresi içinde almış olduğu bir dersi bırakması veya kayıt süresi içinde kaydolamadığı bir dersi alabilmesi olanağını verir. Tüm öğrencilerin, akademik takvimden öğrenecekleri “danışmanlarla görüşme günü”nde bölüme gelerek danışmanları ile görüşmeleri kuvvetle önerilir. Görüşmeye gelememeniz durumunda, elektronik posta yoluyla da danışmanlarınıza ulaşabilirsiniz.

Başarılı bir ders yılı diliyoruz.

 

 • 1.Sınıf Ders Programı

  Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf ders programı aşağıdaki gibidir:

  İLK DÖNEM
  TKL 101 Osmanlı Türkçesi I 4
  TKL 103 Türk Dili ve Grameri 3
  TKL 107 Metin Analizine Giriş 3
  LING 111 Linguistik Bilimine Giriş I 3
  AE 111/Seç İleri İngilizce veya HSS Seçmeli 3
  TOPLAM   16

   

  İKİNCİ DÖNEM
  TKL 102 Osmanlı Türkçesi II 4
  TKL 104 Türk Dili ve Grameri II 3
  TKL 108 Türkçe'de Yazım Teknikleri 3
  AE 112/Seç İleri İngilizce veya HSS Seçmeli 3
    HSS Seçmeli 3
  TOPLAM   16

  Bu programdaki TKL kodlu derslere sorunsuzca kaydolabilirsiniz. Yukarıdaki programda görüldüğü gibi 1. yılda üç HSS seçmelisi bulunuyor. İngilizce Hazırlık sınıfını C ile geçenler bir dönem AE 111 veya AE 112 (Advanced English) dersini almakla yükümlüdürler. C’nin üstünde bir not almış olanlar ise dört yıllık program içinde HSS seçmelisi olarak yalnızca bir defa, serbest seçmeli olarak da yine bir defaya mahsus olmak üzere AE kodlu bir ders alabilirler.

  Diğer iki HSS seçmelisi ise, SOC 101 veya PSY 101 gibi, 101 veya 111 numaralı yani başlangıç/giriş düzeyinde dersler önerilir. HSS derslerinin kontenjanları kısıtlı olduğu için kaydolmak sorun olabilir. Bu nedenle, Boğaziçi Üniversitesi ders kataloğunu inceleyerek veya danışmanlarınızla görüşerek kayıt döneminden önce, dersler hakkında bilgi sahibi olmanız ve kayıt döneminin başladığı gün erkenden, seçmiş olduğunuz derse kaydolmanız tavsiye edilir. Sistemin kayıt için onay vermediği bazı derslerde, dersin hocasından “consent” talebinde bulunabilirsiniz. Kayıt sayfasından bu işlemi yapabilirsiniz. HSS derslerinden HUM 101 ve HUM 102, gerek kültürel birikiminize yapacağı katkılar, gerekse edebiyatlara ve kültürlere karşılaştırmalı bir bakış açısıyla yaklaşabilmenizi sağlamak açısından önemlidir. Kaydolmanız tavsiye edilir.

 

 • Kayıt Bilgileri

  Başlamadan önce kayıt işlemleri konusunda sizi eğitmek üzere hazırlanmış Kayıt Eğitim (http://registration.boun.edu.tr/guide/index.html) sayfasına göz atabilirsiniz. Yazılı olarak da okumak isterseniz veya yeterli bilgi edinemediğinizi düşünüyorsanız lütfen devam ediniz.

  Boğaziçi Üniversitesi Kayıt İşleri Müdürlüğü’nün internet sayfasında http://registration.boun.edu.trgeneral services” başlığı altında yer alan “departmental programs”ı tıklayarak bölümünüzü bulduğunuzda, dört yıl boyunca alacağınız derslerin listesi, dönemlere ayrılmış olarak karşınıza çıkar. Bu listede dersin adı, kodu ve hangi dönemde verileceği (semester) gibi bilgiler yer almaktadır.  “Schedule” ‘e girdiğinizde ise, Üniversite’nin bütün bölümlerinin bu dönem verecekleri dersleri liste halinde görebilirsiniz.  “Turkish Language and Literature”ı tıkladığınızda karşınıza bölümünüzün o dönem açılan dersleri, kodları ve saatleriyle birlikte liste halinde çıkacaktır. Bir dersin kodu, o dersin hangi bölüm tarafından verildiğini gösteren bir harf kısaltmasıyla, hangi yıl ve dönem verildiğini gösteren sayısal bir kısımdan oluşur. Örneğin, TKL 101 dersi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından, birinci yılın birinci döneminde verilmektedir.  Ayrıca, genellikle öğrenci sayıları fazla olan bazı dersler bölümlere (section) ayrılır. Bu bölümler ise ders kodlarına nokta (.) işaretinden sonra eklenen sayılarla gösterilir. TKL 101.01 gibi. Bu bölümlerin ders saatleri farklı olabilir ve farklı hocalar tarafından verilebilir. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün ders kodlarındaki kısaltma genellikle ‘TKL’dir. Alan içi seçmeli derslerden Farsça derslerinin kodları ‘PER’,  Arapça derslerinin kodları ‘AR’ olarak geçer. ‘TKF’ kodlu dersler yabancı uyruklu öğrenciler için açılmış olan Türkçe dersleridir. Listedeki “Cr” kısaltması, dersin kredisini, yani haftada kaç saat olduğunu gösterir. “Ects” ise, bu kredinin AB ülkelerindeki üniversitelerde kullanılan kredi sistemindeki karşılığıdır. Erasmus programına katılan öğrenciler için kredi karşılığını gösterir. “Instr” kısmında dersleri veren hocaların soyadları yer alır. Ders günleri “Days”,  M (Monday), T (Tuesday) vb., ders saatleri ise 1, 2 vb. olarak belirtilmiştir. “1” birinci ders saati (9:00-9:50) “2.” ise ikinci ders saati (10:00-10:50) anlamına gelir.  Örneğin bir ders için gün ve saat olarak MWW  134 verilmişse bu, dersin  Pazartesi saat 9:00-9:50 ve Çarşamba 11:00-13:00 arası yapıldığını anlatmaktadır.

  Bazı dersleri alabilmek için bir takım koşulları yerine getirmiş olmanız beklenebilir. Bu koşulları yine, “General services” başlığı altında yer alan  “prequisites & co-requisites” kısmından, almak istediğiniz dersin kodunu girerek öğrenebilirsiniz. Örneğin, TKL 102 dersi için önkoşul (prerequisite) TKL 101 dersini almış olmaktır.  Önkoşul; danışman onayı (consent of instructor), not ortalaması (GPA) veya öğrencinin birinci veya son sınıf öğrencisi olması (being senior or junior student) şeklinde yer alabilir. Öğrencilerin bu koşulları göz önünde bulundurarak alacakları dersi seçmeleri gerekmektedir. Kayıttan önce, almayı düşündüğünüz derslerin önkoşullarının olup olmadığını öğrenmeniz önemlidir.

  “Quotas”  bölümünde, bir dersin adını, kodunu ve bölümünü (section) yazarak dersi hangi bölümden öğrencilerin alabileceğini ve dersin öğrenci kapasitesini (current: güncel kapasite: kayıt döneminde dersi o ana kadar almış olan öğrencilerin sayısı; quota: genel kapasite) öğrenebilirsiniz.

  “ECTS Credits Lists” bölümünde, Türk Dili ve Edebiyatı’nı tıklayarak aldığınız derslerin kredilerinin ECTS olarak karşılığını görebilirsiniz.( Bu bölüm, Erasmus programı ile Avrupa’daki üniversitelere giden öğrencileri ilgilendirmektedir.)

  “Advisors List” bölümünde, “Turkish Language and Literature”’ı tıklayarak, bölümünüzün dönemlere göre danışman adlarını, danışmanların oda numaralarını, dahili telefonlarını ve e-posta adreslerini görebilirsiniz.

  “Course Final” bölümünde, derslerinizin final yerlerini ve slotlarını (zamanlarını) öğrenebilirsiniz.

  “Excuse Final” bölümünde, final döneminde çeşitli nedenlerden ötürü sınav(lar)a giremeyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda Mazeret Komisyonu’na başvurarak mazeret sınavı isteğinde bulunabilirsiniz. Bu bölümde, mazeretleri kabul edilenlerin sınav yerleri ve zamanları ilan edilir.

  “Tuition and Fees” bölümünde, ise her sene başında ilan edilen öğrenim ücretlerini öğrenebilirsiniz.

 

 • Kayıt İşlemleri

  Online kayıt için öncelikle https://registration.boun.edu.tr/ sayfasında yer alan  “course list preparation”  sekmesini tıklayarak  “User ID” kısmına öğrenci numaranızı, “password” kısmına da kayıt sırasında size dağıtılmış olan şifrenizi girmeniz gerekmektedir. Kayıt döneminden önce “student information” bölümünden kişisel bilgilerinizi kontrol etmenizi, mutlaka geçerli bir e-posta adresi girmenizi ve kullanıcı şifrenizi kayıt sırasında size kolaylık sağlayacak biçimde değiştirmenizi tavsiye ederiz.

  Kayıt sayfasına ulaştığınızda karşınıza üst kısımda eğitim statünüz ve alt kısımda ders alma sekmeleri olmak üzere iki bölüm göreceksiniz. Kişisel/eğitim bilgilerinizin yer aldığı kısımda “Degree Status” üniversitedeki eğitim durumunuzu, “GPA” genel not ortalamanızı, “Dönem” kaçıncı döneme kayıtlı olduğunuzu, “Tuition Fee” o dönem ödenmesi gereken harç miktarını, “Amount Paid” ödeme yapmışsanız ödediğiniz miktarı, “Registration Fee”  o dönem ödenmesi gereken kayıt ücretini, “Advisor” danışmanınızın adını, “E-mail Address” sisteme daha önce girmiş olduğunuz e-posta adresinizi, “Last Login” ise sisteme en son giriş yapmış olduğunuz tarihi ve zamanı gösterir. Harç kredisi alıyorsanız “Amount Paid” kısmında  sıfır yazacaktır.

  Ders alma sekmelerinin olduğu alttaki bölümde, ders almak için add butonunu tıklamanız ve bu kısımda yer alan “required courses”, “electives” veya “others”dan derslerinizi seçmeniz gerekmektedir. “Required courses” ve “electives” kısmında, bölümünüzün o dönem açılan zorunlu ve seçmeli derslerini görebilirsiniz. Burada yer alan dersleri teker teker işaretleyerek ve “add” düğmesine tıklayarak seçebilirsiniz.  “Others” kısmından ise seçmeli olarak almak istediğiniz dersin (kısa) adını, kodunu ve “section”ını (bölümünü) yazıp “add” butonunu kullanarak dersi seçebilirsiniz. Dersi kredili olarak alacaksanız “Credit, kredisiz alacaksanız  “Non-Credit” seçeneklerinden birini işaretleyerek dersi alabilirsiniz.  Almak istediğiniz dersten daha önce F alarak kalmışsanız veya CC altında bir not aldığınız için dersi tekrar etmek istiyorsanız, dersi tekrar almak için “Repeat Section with” seçeneğini işaretleyip “add” butonuna tıklayarak dersi listenize eklemeniz gerekir. Bu seçeneği işaretlemeyi unutmamanız çok önemlidir. Aksi halde, kalmış olduğunuz ders tamamlanmamış görünecektir.

  Dersi bırakmak için “drop” butonunu, dersin “section”ını değiştirmek için ise “Change Section” seçeneğini işaretlemeniz gerekmektedir.  Dersleri daha hızlı eklemek istiyorsanız birden fazla dersin aynı anda eklenebileceği ve kayıt sayfasının alt kısmında yer alan  “Quick Add Menu” yü kullanabilirsiniz.  Bu menüde yer alan “Abbreviation” kısmına dersin kısaltmasını (Örn: TKL), “Code” kısmına dersin kodunu (Örn: 107) yazdıktan sonra kredili, kredisiz ve tekrar seçimlerini yaptıktan sonra  “Quick Add” düğmesine tıklamanız gerekmektedir. Özellikle seçmeli dersler için kayıt zamanında bu bölümün kullanılması önerilir.

  Derslerin listenize eklen(e)meyeceği bazı durumlar olabilir: Eğer dersi “quota restrictions”  hatası sebebiyle alamıyorsanız dersin öğrenci kontenjanı dolmuş demektir. “Class quota restrictions” yüzünden alamıyorsanız o ders sizin bulunduğunuz yıl/dönemdeki öğrencilere açık değildir.  “Surname restrictions” yüzündense, soyadınızın ilk harfi o dersi alacakların soyadı aralığında değil demektir. “Course is not open for your department”  ifadesi görünüyorsa o ders bölümünüze açık değildir. “You need the consent of the instructor” ifadesi de dersi alabilmek için o dersi veren öğretim görevlisinin onayına ihtiyacınız olduğunu gösterir.

  Bir dersi alamadığınız durumda, ana ekranın alt kısmında yer alan “Consent Requests”  düğmesini tıklayıp almak istediğiniz dersi işaretleyerek o dersin öğretim görevlisine mesaj gönderebilir ve dersi almak için onay isteyebilirsiniz.( En fazla 10 consent isteme hakkınız vardır). Onay isteklerinizin öğretim görevlisi tarafından çeşitli sebeplerden ötürü reddedilebilme ihtimalini her zaman göz önünde bulundurmanız ve onay taleplerinizi sıkça kontrol etmeniz önerilir.) Onay taleplerinizin durumunu  “current consents” sekmesinden takip edebilir, ayrıntılarını ise “Show/Hide Details”i tıklayarak öğrenebilirsiniz. Onay talepleri öğretim görevlilerinin çalışma saatlerine bağlı olarak belli bir süre sonra cevaplandırılabilir. Onay talebinizin kabul edilmesi dersin otomatik olarak kayıt listenize eklenmesi anlamına gelmez, onay talebi kabul edilen dersin ayrıca kayıt listesine (credit/non-credit, repeat vs. seçenekleri işaretlenerek) eklenmesi gerekmektedir.

  Kayıt işlemleriniz henüz bitmemişse ve kayıt sayfasından çıkmak istiyorsanız mutlaka kayıt ekranının alt sayfasında yer alan “Log Out” düğmesini kullanmalısınız, sadece tarayıcı pencereyi kapatarak çıkış yaptığınız takdirde sisteme 20 dakika boyunca giriş yapamazsınız.

  Ders programınınızı onaya yollamadan önce, ekranın alt kısmında yer alan “Schedule”dan programınızda çakışma (conflict) olup olmadığını görebilirsiniz. “Schedule”un hemen yanında yer alan “curriculum”  düğmesinden de, dönemlere göre almanız gereken zorunlu ve seçmeli dersleri bir kez daha kontrol edebilirsiniz. Yine de herhangi bir sorunuz veya sorununuz varsa, kayıt ekranının alt köşesinde bulunan “Sent message to Adviser” düğmesini kullanarak danışmanınıza mesaj gönderebilirsiniz.

  Ders seçme işlemlerinizi tamamladıktan sonra “Sent To Approval” düğmesini kullarak programınızı danışmanınızın onayına göndermeniz gerekir. (Sistemden her çıkış yaptığınızda  “Log Out” butonunu kullanmayı unutmayınız.)

  Kayıt dönemi süresince ders programınızın onaylanıp onaylanmadığını kayıt sayfasından kontrol etmelisiniz. Herhangi bir nedenden ötürü programınızın onaylanmaması durumunda (sebep derslerinizin çakışması vs. olabilir), programınızı kayıt bitmeden tekrar düzenleyip onaya göndermeniz gerekmektedir. Eğer ders programınız onaylanmamış ve kayıt dönemi bitmişse, programınızı kayıt döneminden hemen sonra “programı onaylanmayan öğrenciler için” tanınan ek-kayıt süresinde danışmanınızın onayına göndermeniz gerekmektedir.

  Dersler başladıktan bir hafta sonra, kayıt sistemi birkaç günlük süre ile tekrar açılır. “Add-drop” dönemi dediğimiz bu dönemde programınızda değişiklik yapabilir, ders alıp bırakabilirsiniz. Programınızda değişiklik yapmayacaksanız herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur. Eğer değişiklik yapmışsanız, programınızı danışman onayına göndermeyi ve onaylanıp onaylanmadığını kontrol etmeyi unutmayın.

 

 • Sevgili hazırlık öğrencileri,
  İlk yılınızı Boğaziçi Üniversitesi'ndeki  Yabancı Diller Yüksek Okulu'nun hazırlık sınıfında geçirecek olsanız da, sizler Bölümümüzün önemli bir parçasısınız. Dördüncü sınıf öğencilerinin danışmanları aynı zamanda sizlerin de danışmanlarıdır. Gerek Üniversiteniz gerekse Bölümünüz ile ilgili sorularınızı, görüşlerinizi, sorunlarınızı danışmanlarınızla paylaşabilir, yardım alabilir ve onlardan sizleri yönlendirmelerini isteyebilirsiniz. Birinci dönemin başlarında danışmanlarınız sizlerle bir toplantı yapacak ve bölümle ilgili genel bilgiler verecekler. Bu toplantının tarihi ve diğer bilgiler elektronik posta ile duyurulacağı için kayıtlardaki e-posta adresinizin geçerli olması ve e-postalarınızı düzenli aralıklarla kontrol etmenizi öneririz.   Gelecek yıl, kayıt sürecini daha sorunsuz geçirebilmeniz ve ders seçimini sağlıklı bir şekilde yapabilmeniz bakımından şimdiden Bölüm'ün internet sayfasında birinci sınıf öğrencileri için hazırlanmış olan bilgileri okumanız ve sorularınızı danışmanlarınıza iletmeniz çok yararlı olacaktır. Üniversitenin size sağlayacağı kolaylık ve olanaklar için lütfen öğrenciler ve kampüs yaşamı sayfalarını ziyaret ediniz.