Akademik Program

Akademik Takvim

1.YIL / YEAR

1.  Dönem

 

Kr

Ects

TKL 101

Osmanlı Türkçesi I

4

6

TKL 103

Türk Dili ve Grameri I

3

5

TKL 107

Metin Analizine Giriş

3

5

LING 101

Dile ve Dilbilime Giriş

3

7

HSS/AE 111*

Sosyal Bilimler Seçmelisi/ İleri İngilizce I

3

3

 

 

16

26

 

2. Dönem

 

Kr

Ects

TKL    102

Osmanlı Türkçesi II

4

6

TKL 104

Türk Dili ve Grameri II

3

5

TKL 108

Türkçede Yazım Teknikleri

3

6

HSS/AE 112*

Sosyal Bilimler Seçmelisi/ İleri İngilizce II

3

4

HSS ---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

3

5

 

 

16

26

 

* İngilizce Hazırlık sınıfını C notu ile geçenler bir dönem AE 111 veya AE 112 (Advanced English) dersini almakla yükümlüdürler. Bu ders o dönem programında yer alan HSS dersi yerine sayılır. AE 111 ve AE 112 kodlu derslerden sadece bir tanesi alınabilir.

 

2. YIL / YEAR

1. Dönem

 

Kr

Ects

TKL 201

Araştırma Yöntemleri

3

4

TKL 204

Divan Edebiyatında Türler

3

6

TKL 211

Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma I

3

6

TKL 213

Türk Dilleri ve Lehçeleri I

3

5

HIST 235

Osmanlı Kültür Tarihi

3

5

PHIL 111

Felsefe I

3

6

 

 

18

32

 

2. Dönem

 

Kr

Ects

TKL 205

Divan Şiirinde Analiz Yöntemleri

3

6

TKL 212

Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma II

3

5

TKL 214

Türk Dilleri ve Lehçeleri II

3

5

TKL 217

Eski Anadolu Türkçesi

3

5

PHIL 112

Felsefe II

3

6

COMP ---

Tamamlayıcı Seçmeli

3

5

 

 

18

32

3. YIL / YEAR

1. Dönem

 

Kr

Ects

TKL 301

Edebiyat Teorileri ve Pratik Eleştiri- I

3

5

TKL 309

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

3

4

TKL 311

Türk Halk Edebiyatı I

3

4

TKL 313

Divan Edebiyatı I

3

6

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

2

3

HSS ---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

3

5

SCI ---

Seçmeli Bilim Dersi

3

5

 

 

20

32

 

2. Dönem

 

Kr

Ects

TKL 302

Edebiyat Teorileri ve Pratik Eleştiri II

3

5

TKL 312

Türk Halk Edebiyatı II

3

5

TKL 314

Divan Edebiyatı II

3

6

HTR 312 

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

2

3

LING 314

Çağdaş Türkçenin Sözdizimi ve Anlam Yapısı

3

7

SCI ---

Seçmeli Bilim Dersi

3

5

 

 

17

31

 4. YIL / YEAR

 

1. Dönem

 

Kr

Ects

TKL 409

Eski Türk Edebiyatında Nesir I

3

5

TKL 433

Modern Türk Edebiyatında Kısa Hikaye

3

5

TKL 414

Tanzimat Romanı

3

5

HSS ---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

3

5

Unrest. ---

Serbest Seçmeli

3

5

Unrest. ---

Serbest Seçmeli

3

6

 

 

18

31

 

2. Dönem

 

Kr

Ects

TKL 434

Modern Türk Edebiyatında Roman

3

6

TKL ---

Bölüm Seçmelisi

3

5

TKL ---

Bölüm Seçmelisi

3

5

TKL ---

Bölüm Seçmelisi

3

5

Unrest. ---

Serbest Seçmeli

3

5

Unrest. ---

Serbest Seçmeli

3

5

 

 

18

31

TOPLAM: 141 KREDİ

TOPLAM ECTS: 241 KREDİ

 

 

Akademik Takvim

Son güncelleme tarihi: 16/05/2022