Kısmi zamanlı çalıştırılacak öğrenci değerlendirme sonucu