Zeynep Uysal

Assoc. Prof. Dr.
PhD, Marmara University
zeynep.uysal@boun.edu.tr
+90 212 359 6911
Research Interests: 
Modern Turkish literature, 19th and 20th Century Turkish fiction, Servet-i Fünun literature, literary theory, novel and short story theories, literary history, historical fiction, space and literature, nationalism in literature, individuality and literature.
Teaching: 

TKL 101 (Ottoman Turkish)
TKL 106 (Introduction to Turkish Literature)
TKL 107 (Introduction to Text Analysis)
TKL 108 (Academic Writing Strategies in Turkish)
TKL 211 (Modernization in Turkish Literature I)
TKL 212 (Modernization in Turkish Literature II)
TKL 408 (Novel and Short Story in Modern Turkish Literature)
TKL 433 (Short Story in Modern Turkish Literature)
TKL 434 (Novel in Modern Turkish Literature)
TKL 474 (Historical Novel in Modern Turkish Literature )
TKL 481 (SP. Topics: Halit Ziya Uşaklıgil)
TKL 532 (Literary Theories: Postmodernism)
TKL 532 (Literary Theories: Foucault Literature and Culture)
TKL 587 (Servet-i Fünun as a Literary Historical Period)
TKL 662 (Leading Writers of Modern Turkish Literature: Halit Ziya Uşaklıgil)
TKL 530 (Disciplinary Features of Turkish Literature)
TKL 689 (Servet-i Fünun as a Literature of Fin de Siécle)
TKL 68A (Seminars in Modern Turkish Literature)

Selected Publications: 

Metruk Ev: Halit Ziya Romanında Modern Osmanlı Bireyi, İletişim Yayınları, 2014.
Olağanüstü Masaldan Çağdaş Anlatıya: Muhayyelât-ı Aziz Efendi. Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, 2006.
Didem Havlioğlu ile birlikte. (ed.) Handbook of Turkish Literature. Routledge Publication.
Edebiyatın Omzundaki Melek: Edebiyatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar. (haz.) İletişim Yayınları, İstanbul, 2011. 2. Baskı 2017.
“Envisioning Modern Individual in the Late 19th Century Ottoman-Turkish Novel”, Didem Havlioğlu, Zeynep Uysal (ed.) Handbook of Turkish Literature. Routledge Publication.
“The World of Wonders of The Naive and The Sentimental Novelist: Constructing Visuality in Orhan Pamuk’s Fictional Poetics”, Julian Rentsch, Petr Kucera (ed.), Orhan Pamuk Armağanı.
““Makinalaşmak İstiyorum”: İnsan Olmayanın Tekinsizliği ve İnsan Sonrasına Dair”, Birikim Dergisi Eylül, 2022.
““Başkalarının Acısına Bakmak”: Yüzünde Bir Yer’de Heyulalar, Tanıklık ve İyileşme”, Jale Özata Dirlikyapan (haz.) Mesafeyi Aramak: 2010’lu Yılların Romanları Üzerine Yazılar, Metis Yayınları, İstanbul, 2022.
“Türkiye'de Kurmacanın Macerası, Modernlik ve Kimlik”, 15 Kitapta Cumhuriyetin Yüz Yıl: Türkiye’de Kültür, Sanat, Edebiyatın 100 Yılı içinde.

Other Activities: 

Projects:

“Günümüz Türk Şairlerinde Nazım Hikmet Etkisi” BAP Project. 2017.
“Osmanlı Kültür Tarihinde Servet-i Fünun Dergisi”. Tübitak Project. 2019.