Zeynep Sabuncu

Assoc. Prof. Dr.
PhD, Boğaziçi University
sabuncu@boun.edu.tr
+90 212 359 7623
Research Interests: 
Old Turkish literature, Old Turkish prose, Mystical literature (14-17. centuries)
Teaching: 

TKL 101 Ottoman Turkish I
TKL 102 Ottoman Turkish II
TKL 405 Mysticism in Turkish Literature
TKL 101 Introduction to Turkish Literature I
TKL 102 Introduction to Turkish Literature II
TKL 409 Prose in Old Turkish Literature
TKL 215 Ottoman Paleography I
TKL 216 Ottoman Paleography II
TKL 304 Eastern Classics and Turkish Literature
TKL 503 Ottoman Turkish Reading Skills I
TKL 504 Ottoman Turkish Reading Skills II
TKL 534 Prose in Old Turkish Literature
TKL 603 Allegory and Allegorical Works

Selected Publications: 

Mihr ü Mah: Bir güneş ve Ay Hikayesi: İnceleme, Metin, Tıpkıbasım. Harvard Üniversitesi, Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü, 2011.

Va’di’nin Fîrûz u Dil-efrûz Mesnevîsi, İstanbul: Simurg Kitabevi, 2005. Sabuncu, Ayşe Zeynep, Gürani Naime Nur.

“Türk Edebiyatında Adem ile Havva Miti: Yüzyıllar Boyunca Yeniden Yazılmasının İzini Sürmek.” Journal of Turkish Studies, Türklük Bilgisi Araştırmaları, 50, 2018, s. 343-273.

“Âlî’nin Mihr ü Mâh’ı ile Feyzî’nin Şem ü Pervânesi Arasındaki Benzerlikler: İntihal mi Gelenek mi?” , The Journal of Turkish Studies (Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi), v. 13, , 2005, pp. 129-166.

Other Activities: 

Projects:

"Osmanlı Edebî Metinlerinde Dîbâce ve Sebeb-i Telîf Bölümlerinin İşlevi" (BAP projesi 2021-devam ediyor.)