Musavver İskendernâme Nüshaları ve Türkmen Sahipleri (Serpil Bağcı, 23 May 2022)