Gülşah Taşkın

Asst. Prof. Dr.
PhD, Marmara University
gulsah.taskin@boun.edu.tr
+90 212 359 7625
Research Interests: 
Classical Ottoman literature, Classical Ottoman poetry, Ottoman Turkish, Intralingual translation, Ottoman Paleography, Ottoman Autobiographical works in verse, Ottoman Textual Studies, Codicology, Digital Humanities
Teaching: 

TKL101- Ottoman Turkish I
TKL102-Ottoman Turkish II
TKL204- Genres in Old Turkish Literature
TKL205-Methods of Analyzing Divan Poetry
TKL38B- Advanced Ottoman Text Reading Skills: Selected Texts from Ottoman Literature
TKL 314-Divan Poetry II
TKL501-Classics of Divan Literature
TKL533- Research Methodology
TKL683-Special Topics: Advanced Studies in Qasida Poetry

Selected Publications: 

Gülşah Taşkın, Arzu Atik, Güler Doğan Averbek (Haz.). Gönüllerin Dirliği: Ebu Eyyubü’l-Ensârî’nin Hadis Rivayetleri Hayâtu’l-Kulûb Bi-Rivâyâti Ebî Eyyûb-Bâkî. Editör Bünyamin Ayçiçeği. İstanbul: Ötüken Neşriyat, 2022.

Gülşah Taşkın. “Bâkî Divanının İki Nüshası ve Osmanlı Metin Çalışmalarının Problemleri Üzerine Bazı Düşünceler”. Journal of Turkish Studies (Prof. Dr. Zehra Toska Armağanı), C. 54. Department of Near Eastern Languages and Civilizations: Harvard University, 2020: 325-342.

Walter G. Andrews & Gülşah Taşkın. “The Fourth Wave: The Digital Future of Ottoman Manuscripts, Manuscript Transcription, Edition, and Textual Studies”. Âb-ı Hayât’ı Aramak: Gönül Tekin’e Armağan. Hazırlayanlar: Ozan Kolbaş-Orçun Üçer. İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2018: 345-372.

Gülşah Taşkın. “Geleneğin İzinde-Modernin Kıyısında, Parçadan Bütüne “Melez” Bir Tezkire Örneği: İşkodra Vilâyeti Osmânlı Şa’irleri”. Journal of Turkish Studies (Yüzüncü Yılında Millet Kütüphanesi ve Kurucusu Alî Emîrî Efendi’ye Armağan), C. 46. Department of Near Eastern Languages and Civilizations: Harvard University, 2016: 381-402.

Gülşah Taşkın (Günümüz Türkçesine Aktaran). Mehmet Kâmil-(İlk Matbu Türkçe Yemek Kitabı) Melceü’t-tabbâhîn (Aşçıların Sığınağı), 1844. İstanbul: Çiya Yayınları, 2016.

Gülşah Taşkın. Kalkandelenli Mu‘îdî-Gül ü Nevrûz. İstanbul: Simurg Yayınları, 2015.

Other Activities: 

Projects:

The Baki Project https://www.thebakiproject.org/main/