Fatma Büyükkarcı Yılmaz

Prof. Dr.
PhD, Marmara University
yilmazfa@boun.edu.tr
+90 212 359 7211
Research Interests: 
Divan literature, mesnevi, kasida and, translated works in divan literature, codicology, mecmuas
Teaching: 

Undergraduate

TKL 101 Ottoman Turkish I
TKL 102 Ottoman Turkish II
TKL 201 Research Methods in Turkish Literature
TKL 204 Genres in Divan Literature
TKL 205 Methods of Analyzing Divan Poetry
TKL 215 Ottoman Paleography I
TKL 217 Old Anatolian Turkish
TKL 313 Divan Literature I
TKL 314 Divan Literature II
TKL 38B Advanced Ottoman Text Reading Skills: Selected Texts from Classical Ottoman Literature
TKL 481 Special Topics in Old Turkish Literature: Gülistan
TKL 486 Mesnevi Genre in Classical Turkish Literature
TKL 487 Special Topics in Old Turkish Literature: Sultan Poets

Graduate

TKL 501 Classics in Divan Literature
TKL 503 Ottoman Turkish Readings Skills I
TKL 504 Ottoman Turkish Readings Skills II
TKL 533 Research Methodology
TKL 580 Special Topics in Divan Literature: Masnawi
TKL 580 Special Topics in Divan Literature: Kasida
TKL 581 Biography and Bibliography in Classical Turkish Literature
TKL 621 Collections and Anthologies
TKL 683 Advanced Studies in Kasida Poetry
TKL 645 Biographies, Bibliographies and Tezkires

Other Activities: 

Projects

“Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Türkçe, Arapça, Farsça Yazma Eserler Kataloğu”. Member of project team, chair Prof. Dr. Günay Kut. Boğaziçi University, Research Fund Grant and UNESCO. 1994-1995.

“14-19. Yüzyıllarda Osmanlı Kültürünün Oluşumunda Tercümelerin İşlevleri”. Member of project team, chair Prof. Dr. Saliha Paker. Boğaziçi University, Research Fund Grant. 1997-1999.

“Osmanlı Edebiyat Modellerinin Oluşumunda Beylikler Döneminde Yapılan Tercümelerin İşlevleri”. Member of project team, chair Prof. Dr. Zehra Toska. Boğaziçi University, Research Fund Grant. 1999-2000.

“Osmanlı ve Cumhuriyet Toplumlarında Yeniden Çeviri: Ön Bibliyografya Çalışması”. Member of project team, chair Şehnaz Tahir Gürçağlar. Boğaziçi University, Research Fund Grant. 2011-2013.

“İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Şevket Rado Yazmaları Kataloglama Projesi”. Member of project team, chair Günay Kut. with Zehra Toska, Tülay Gençtürk Demircioğlu and Arzu Atik. 2011-2014.

“Yeniden Çeviriye Betimleyici ve Eleştirel Bir Bakış: Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi Toplumlarında Yeniden Çevrilmiş Eserler”. Member of project team, chair Şehnaz Tahir Gürçağlar. Boğaziçi University, Research Fund Grant. 2013-2016.