Fatih Altuğ

Assoc. Prof. Dr.
PhD, Boğaziçi University
fatih.altug@boun.edu.tr
+90 212 359 7233
Research Interests: 
Modern Turkish Literature, Literature and Subjectivity, Literary Criticism, Literature and Gender, Cultural Pluralism in Literature, Literature and Urban Experience
Teaching: 

TKL 530 Disciplinary Features of Turkish Literature
TKL 414 Tanzimat Novel
TKL 48H Transformatıon Of Literary Field In Turkey 1950-1970

Selected Publications: 

Kapalı İktisat Açık Metin, Everest Yayınları.

Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul’unda Modern Edebi Kültür, der. Fatih Altuğ ve Mehmet Fatih Uslu, Türkiye İş Bankası Yayınları.

“YerKuşAğı’nda Beşeri Sökmek Canı Örmek”, Mesafeyi Aramak: 2010’lu Yılların Romanları Üzerine Yazılar, ed. Jale Özata Dirlikyapan, Metis Yayınları.

“The Entangled History of Cosmopolitanism and Nationalism in Modern Turkish Literature”, Turkish Literature as World Literature, edited by Çimen Günay and Burcu Alkan, Bloomsbury.

“Mecralar Arasında Hareket, Beden ve Şiddet: ‘La Danse Serpentine’ ve ‘Mösyö Kanguru’yu Birlikte Okumak”, Siyah Endişe: Bir Asır Sonu Anlatısı Olarak Halit Ziya Uşaklıgil Edebiyatı, der. Deniz Aktan Küçük ve Murat Narcı, İletişim Yayınları.

“Seyyal ve Çapraşık: Attilâ İlhan’da Cinselliğin Irk, Tür ve Etnisite ile Girift Kesişimleri”, Gaflet: Modern Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları, der. Sema Kaygusuz ve Deniz Gündoğan İbrişim, Metis Yayınları.

“Onat Kutlar’da Kıvrımlar, Katmanlar ve Katlanmak”, Yaşanmış Ağır Bir Ezgi: Onat Kutlar için Harita, der. Aslan Erdem ve Burcu Şahin, Yapı Kredi Yayınları.

“Afrika Dansı’nın Makinesi”, İkinci Bir Yaşam: Sevim Burak’ın Edebiyat Dünyası, der. Mustafa Demirtaş, Yapı Kredi Yayınları.

Other Activities: 

Projects:

2022- Yürütücü, “Nuri Pakdil’in Edebiyat Dergisini Edebiyat, Kültür ve Düşünce Tarihi İçinde Konumlandırmak” TÜBİTAK 1001 Projesi

2018-2020 Yürütücü, “Son Dönem Osmanlı İstanbul’unda Kadın Yazarların Edebi Çevresi” TÜBİTAK 1001 Projesi

2014-2017 Araştırmacı, “Türk Edebiyatında Tefrika Roman Tarihi” TÜBİTAK 1001 Projesi, Yürütücü: Ali Serdar.