Erol Köroğlu

Assoc. Prof. Dr.
PhD, Boğaziçi University
erol.koroglu@boun.edu.tr
+90 212 359 7622
Research Interests: 
New Turkish Literature, History-Literature Interaction, Narratology, Turkish Nationalisms, Interdisciplinarity
Teaching: 

TKL 107 Introduction To Textual Analysis
TKL 108 Turkish Writing Techniques
TKL 211 Modernization in Turkish Literature I
TKL 212 Modernization in Turkish Literature II
TKL 302 Literary Theory and Practical Criticism II
TKL 414 Tanzimat Novel
TKL 477 Gender and Sexuality in Orientalist and Occidantalist Texts
TKL 483 Literature and Interdisciplinarity
TKL 590 Genre Theories and Independence War Novels
TKL 592 The Disciplinary Elements of Turkish Literature Field
TKL 688 Literature as a Discipline and Interdisciplinarity
TKL 532 Literary Theories

Selected Publications: 

Ottoman Propaganda and Turkish Identity: Turkish Literature during World War 1. Londra: I.B.Tauris, 2007.

Türk Edebiyatı ve Birinci Dünya Savaşı (1914-1918): Propagandadan Millî Kimlik İnşasına. İstanbul: İletişim Yayınları, 2004 (2. Baskı 2010; 3. Baskı 2012).

(Nüket Esen'le birlikte) Hayata Bakan Edebiyat: Adalet Ağaoğlu'nun Yapıtlarına Eleştirel Yaklaşımlar, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2003.

(Nüket Esen'le birlikte) Merhaba Ey Muharrir! Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2006.

"Theses on the National Truth: Border Crossings Between History Writing and Historical Fiction in Attilâ İlhan’s Gâzi Paşa," New Perspectives on Turkey 36 (Spring) 2007: s. 97-123.

"Novel as an Alternative Collective Remembrance Text: Poiesis, Storytelling, and Social Thinking in Yaşar Kemal’s An Island Story Quartet," Catharina Dufft, yay. haz., Turkish Literature and Cultural Memory: “Multiculturalism” as a Literary Theme after 1980 içinde. Wiesbaden, Almanya: Harrassowitz Verlag, 2009: s. 163-192.

“Aşırılık, Suç ve Düzeni (Tefrika) Romanda Yazmak: Dürdane Hanım Örneği,” İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi 47, 2012: 127-170.

"Sahnenin Dışındakiler’i Tamamlamak: Ahmet Hamdi Tanpınar ve Kurtuluş Savaşı Anlatıları Türü," Bilig 66 (Yaz) 2013: 93-122.

“Propaganda mı, Kültür Savaşı mı?: Birinci Dünya Savaşı Dönemi Türk Edebiyatında Cihat, İslam ve Milliyetçilik,” Erik Jan Zürcher, yay. haz., Birinci Dünya Savaşında Cihat ve İslam içinde: s. 105-120. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2019.

“Unremembering Gallipoli: A Complex History of World War I Memorialization and Historical Remembrance in Turkey,” Hans-Lukas Kieser, Pearl Nunn ve Thomas Schmutz (yay. haz.), Remembering the Great War in the Middle East: From Turkey and Armenia to Australia and New Zealand içinde: s. 83-99. Londra: I.B. Tauris, 2022.

“Terk Eden: Ayhan Geçgin’in Uzun Yürüyüşü’nde Anlatı Kuruluşu Üzerinden Anlamın İmkân ve İmkânsızlıklarını Görebilmek,” Jael Özata Dirlikyapan (yay. haz.), Mesafeyi Aramak: 2010’lı Yılların Romanları Üzerine Yazılar içinde: 39-56. İstanbul: Metis Yayınları, 2022.

Other Activities: 

Projects:

Boğaziçi Üniversitesi BAP Doktora Projesi, No. 7691: Oktay Rifat Şiirinde Anlam Ekonomisi
 
Boğaziçi Üniversitesi BAP Doktora Projesi, No. 14442: Temsil Krizi: Türkçe Romanlarda Örtülü Kadın Temsilleri