Aşkın Sularında: Latife Tekin (Fatih Altuğ, Ezgi Hamzaçebi, 28 May 2022)

Etkinlik Youtube üzerinden canlı yayınlanacaktır.

28 Mayıs Cumartesi 21:00
Aşkın Sularında: Latife Tekin
Fatih Altuğ - Ezgi Hamzaçebi
Kitap Sohbeti

Latife Tekin'in son romanı Zamansız zamanımıza ne söylüyor? Romandaki aşklara, dönüşümlere, hâllere, oluşlara, türler arası ilişkilere kulak kesilerek bu sorunun peşine düşüyoruz. Metne dair okuma deneyimimizi, izlenimlerimizi, duygulanımlarımızı, fikirlerimizi paylaşırken insan sonrası teoriler, spekülatif kurmaca, ekoloji uğraklarından da geçeceğiz. Böylelikle Zamansız'ı hem şimdi ve burada hem de Latife Tekin külliyatı içerisinde konumlandırmak arzusundayız.

Fatih Altuğ: Lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde tamamladı. Yeni Yazı, Mizan, Kritik, Monograf dergilerinin yayın kurulunda yer aldı. Selim İleri’nin Kapalı İktisat’ı üzerine Kapalı İktisat Açık Metin kitabını yayımladı. Mehmet Fatih Uslu ile Tanzimat ve Edebiyat: Osmanlı İstanbul'unda Modern Edebi Kültür, Ebru Kayaalp ile Standartlar Nasıl İşler? kitaplarını derledi. Leylâ Erbil, Sevim Burak, Tomris Uyar, Orhan Koçak, Halid Ziya Uşaklıgil, Namık Kemal, Sait Faik Abasıyanık gibi edebiyatçılar hakkındaki makaleleri çeşitli dergi ve kitaplarda yer aldı. Koç Üniversitesi, İstanbul Şehir Üniversitesi, Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi'nde ders verdi.

Ezgi Hamzaçebi: Lisansını Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatında tamamlayan Ezgi Hamzaçebi, yüksek lisans ve doktora çalışmalarına Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde devam etti. Araştırma alanları ekoeleştiri, hayvan çalışmaları ve posthümanist yaklaşımlar olup, “İnsan Olmayanların Edebi Temsili: Yere Düşen Dualar ve Yeryüzü Halleri’ne Ekoeleştirel Bir Yaklaşım” (2017) başlıklı yüksek lisans tezini 2017’de tamamladı. Bu doğrultuda, 2017-2020 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen Disiplinlerarası Ekolojik-Etik Karşılaşmalar'ın organizasyonunda yer aldı. "Netameli Bir İlişki: Cinsiyetçilik ve Türcülük" başlıklı yazısı ile Gaflet: Türkçe Edebiyatın Cinsiyetçi Sinir Uçları (2019) adlı derlemeye katkıda bulundu. Özlem Öğüt Yazıcıoğlu ile birlikte yazdıkları, uluslararası iki kitap bölümü bulunuyor: “Writing Beyond the Species Boundary: Bilge Karasu’s The Garden of Departed Cats and Sema Kaygusuz’ Wine and Gold” (2019) and “Precarious Lives of Animals and Humans through the Lens of Contemporary Turkish Literature” (2020).
Doktora çalışmaları kapsamında, feminist spekülatif kurmaca metinlerde insan olmayanların etik temsilinin yanı sıra, bilgi üretimi, edebiyat ve bilim ilişkisi gibi konularla ilgileniyor.