Barry Wood

Yard. Doç. Dr.
PhD, Harvard University
barry.wood@boun.edu.tr
212 359 7233
Araştırma Alanları: 
Arapça ve Farsça filolojisi; Safevî Devleti, özellikle Şah İsmail Safevi ile destanları; (Orta ve Batı Asya’lı) sanatın tarihi ve felsefesi