Boğaziçi University Department of Turkish Language and Literature Graduate Symposium May 7-8, 2008

            YAZIDAN SÖZE

 

Boğaziçi Üniversitesi

               Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Lisansüstü Sempozyumu

 

 

 

 

 

 

 

İbrahim Bodur Salonu 
Güney Kampüs
7-8 Mayıs 2008

1. Gün – 7 Mayıs 2008 Çarşamba

       Açılış Konuşması: Nüket Esen (09.30-10.00)

       I. Oturum: 10.00-12.00
       Oturum Başkanı: Halim Kara

 • Osmanlı Tiyatrosunda Bir Tür Olarak Tarihsel Dramın Doğuşu- Mehmet Fatih Uslu
 • Türk Şiirinde Kurucu Öznellik:Makber’de “Trajik Ben”- Veysel Öztürk
 • Edebiyat-ı Cedide’yi Ahmed Şuayb ile Okumak- Çiğdem Kurt
 • Tanzimat Dönemi Romanlarında Suç ve Ceza Kavramları- Deniz Nilüfer Erselcan

 

----Öğle Yemeği----
12.00-13.30

 

       II. Oturum: 13.30-16.00 
       Oturum Başkanı: Zehra Toska

 • Divan Şiirinde Aşkın Mahrem” Bir Göstereni Olarak Su ve Suyla İlgili KullanımlarBahadır Sürelli
 • Mansıb Arayışında Bir Şair: Çorlulu Zarifî ve Devlet Büyüklerine Yazdığı Şiirler- Gülşah Taşkın
 • Sinan Paşa’nın Tazarru’name’si: Âciz ve Âlimi, Süslü ve Sadeyi, Mümkün ve İmkânsızı Ayıran İnce Çizgide- Zeynep Oktay
 • Aşk Mesnevilerinde Gazel Türünün Gelişimi Üzerine Bir Deneme- Arzu Atik
 • Ne Dirlerse Disünler: Leylâ Hanım'ın İki Gazelinde Muhatap- Hande Çetin

 

-----Ara----
16.00-16.15

 

       III. Oturum: 16.15-17.45
       Oturum Başkanı: Erol Köroglu

 • Resim, Şiir, Oktay Rifat, Wallace Stevens- Yüce Aydoğan
 • Ahmet Haşim’in Şiirlerinde “Su”yun Derinliği: Ay ve Güneşin Işığında Bir Deneme- Seher Özkök
 • Oteller Kenti: Edip Cansever’in Son Kitabında Eros’un Zaferi- Hilmi Tezgör

 2. Gün – 8 Mayıs 2008 Perşembe

 

       I. Oturum: 10.00-12.00
       Oturum Başkanı: Nur Gürani Arslan

 • Nezihe Meriç’in Çocuk Öykülerinde Tema ve Üslup Özellikleri- Ayfer Ünal
 • Hapishaneden Sesler: 12 Eylül ve Hapishane Edebiyatı- Başak Deniz Özdoğan
 • Türk Edebiyatında Tür Sorununa İki Romanla Bakmak- Evşen Mercan
 • Zayıflayan Bilincimiz: Türkçe- Taha Tuna Kaya

 

 

----Öğle Yemeği----
12.00-13.30

 

       I. Oturum: 13.30-15.30
       Oturum Başkanı: Zeynep Uysal

 • İdeolojik Devlet İnşasında Tiyatronun İşlevi- Esra Dicle
 • Kayıp Destan’ın İzinde veya Manzaralar’da Yiten- Erkan Irmak
 • Cumhuriyet’in Kuruluş Yıllarında Ulusal Edebiyat Kanonu- Veli Uğur
 • Çalınan Savaş: Yaban’ı “Yeniden-Yazmak”- Şehnaz Şişmanoğlu

 

-----Ara----
15.30-15.45

 

       III. Oturum: 15.45-17.45
       Oturum Başkanı: Olcay Akyildiz

 • İçimizdeki Şeytan: Aylaklık- Deniz Aktan
 • Haberci Çocuk Cinayetleri’nde Kimliksiz Kimlikler- Belce Öztuna
 • Sevim Burak: Minör Bir Edebiyat Mı?- Semiha Şentürk
 • Minör Bir Durum Örneği Olarak Kanak Attak Edebiyatına Bakış- Nilay Kaya