Graduate Application

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 2015-2016 öğretim yılı için Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı ana dallarında yüksek lisans ve doktora başvurularını kabul edecektir. Başvurular Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne yapılacaktır.

Başvuru Tarihleri : 

 

2015 Güz Yarıyılı için Başvuru Tarihi 1-24 Nisan 2015

Elektronik Başvuru Sistemi Açılış 1 Nisan 2015 09:00 (Yerel Saat)

Elektronik Başvuru Sistemi Kapanış 24 Nisan 2015 17:00 (Yerel Saat)

 

Sınav Tarihleri : Bilim Sınavları 11 Mayıs 2015, Pazartesi Saat 9:00 - 12:00, Yer: NH 402

Mülakatlar : 12 Mayıs 2015, Salı, Yer: Türk Dili ve Edebiyatı bölümü

Saat : 10.00 (Doktora) Saat: 13.30 (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans kontenjan 10
Doktora kontenjan 10

Önemli Not : Mülakat, Bilim Sınavında başarılı olanlar içindir

 

YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI:

* Genel not ortalaması (GPA) 4 üzerinden en az 2,70 olmalıdır. (Adayın mezun olduğu lisans programı başka bir puanlama sistemi kullanıyor ise, bitirme notunun 4'lük sisteme çevrildiğini gösterir, mezun olunan üniversiteden alınan belge.)

* ALES puanı en az 70 (Sözel) olmalıdır. ALES puanı yerine öğrenci, uluslararası düzeyde kabul gören GMAT veya GRE sonuç belgesi de sunabilir. Buna göre; 

1. En az ALES taban puanı olan 70'in, GMAT eşdeğer taban puanı karşılığı 500'dir.
2. GRE sınavında sadece sayısal puanın dikkate alındığından, en az ALES taban puanı olan 70'in, GRE eşdeğer taban puanının sayısal karşılığı 685 olmalıdır.

* Yüksek lisansa başvuracak adayların bilim sınavına girmeden önce İngilizce yeterlilik sınavına girmiş olmaları gerekir. Yüksek lisansa başlamak için İngilizce yeterliliğin üniversitenin kabul ettiği şartlara uygun olarak belgelenmesi zorunludur.

BUEPT (Bogazici University English Proficiency Test) 
(Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı)
Minimum Puan: 60
USA: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
Minimum Puan: 550, TWE: 4.5
Bilgisayarlı TOEFL: 213, TWE: 4.5
TOEFL IBT Test: 79, TWE: 24
UK: IELTS Test (International English Language Testing System)
Minimum Puan: 7

2 adet referans mektubu (Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun adayların referans mektubu getirmelerine gerek yoktur.)

* Amaç sunum mektubu (Başvuru yapan öğrencinin başvurmak istediği ana dalda çalışmak istediği konuyu açıklayan 300 kelimelik bir metin olmalıdır.)

* Bunların dışında Boğaziçi Üniversitesi'nin gerekli gördüğü diğer şartlar için tıklayınız

Mezun olunan bölüme göre yazılı sınavla ilgili bilgi:

1. Yüksek Lisans programına başvuran adayların, bitirdikleri lisans veya lisansüstü programının herhangi bir üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü olması halinde, hem Yeni Türk Edebiyatı hem de Eski Türk edebiyatı ana dallarından sınava girmek zorundadırlar. Bu öğrenciler, Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı okuma listelerinehttp://www.turkishliterature.boun.edu.tr/lisansustu_yldsol.php adresinden ulaşabilirler.
2. Öğrenci herhangi bir üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı dışında bir programdan mezun olmuş ise, bilim sınavında öğrencinin çalışmak istediği anadal ve konuyla ilgili genel bilgisini ve ilgi derecesini gösterir soruları cevaplandırması istenecektir. Bu adayların Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun olan adayların okuma zorunluluğu olan Yeni Türk Edebiyatı ve Eski Türk Edebiyatı okuma listelerini okuma zorunlulukları yoktur.

Yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır.

Yüksek lisans ve doktora programına başvuru için genel bilgiler

DOKTORA BAŞVURU ŞARTLARI: 

* Genel not ortalaması (GPA) 4 üzerinden en az 3.30 olmalıdır. (Adayın mezun olduğu lisans veya yüksek lisans programı başka bir puanlama sistemi kullanıyor ise, bitirme notunun 4'lük sisteme çevrildiğini gösterir, mezun olunan üniversiteden alınan belge.)
* ALES puanı en az 70 (Sözel) olmalıdır. ALES puanı yerine öğrenci, uluslararası düzeyde kabul gören GMAT veya GRE sonuç belgesi de sunabilir. Buna göre; 
1. En az ALES taban puanı olan 70'in, GMAT eşdeğer taban puanı karşılığı 500'dir.
2. GRE sınavında sadece sayısal puanın dikkate alındığından, en az ALES taban puanı olan 70'in, GRE eşdeğer taban puanının sayısal karşılığı 685 olmalıdır.
* Doktora programına başvuracak adayların İngilizce yeterlilik sınavından geçmiş olmaları gerekmektedir. İngilizce yeterliliğin belgelenmesi için adayların Boğaziçi Üniversitesi'nin İngilizce yeterlilik sınavına veya üniversitenin kabul ettiği eşdeğer sınavlara ait sonuç belgelerini sunmaları gerekir. Bu sınavların ayrıntıları için tıklayınız.

Yüksek lisans ve doktora programına başvuru için genel bilgiler

BUEPT (Bogazici University English Proficiency Test)
(Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı)
Minimum Puan: 60
USA: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) 
Minimum Puan: 550, TWE: 4.5
Bilgisayarlı TOEFL: 213, TWE: 4.5
TOEFL IBT Test: 79, TWE: 24
UK: IELTS Test (International English Language Testing System)
Minimum Puan: 7
*2 adet referans mektubu (Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun adayların referans mektubu getirmelerine gerek yoktur.) 
*Amaç sunum mektubu (Başvuru yapan öğrencinin başvurmak istediği ana dalda çalışmak istediği konuyu açıklayan 300 kelimelik bir metin olmalıdır.)
*Bunların dışında Boğaziçi Üniversitesi'nin gerekli gördüğü diğer şartları için tıklayınız

Yazılı sınavla ilgili bilgi:

1. Doktora programına başvuran adayların, lisans veya yüksek lisans eğitimlerinden en az birinin edebiyat alanında olması gerekmektedir. Doktora sınavı adayların sahip oldukları edebiyat formasyonunu ölçmeye yöneliktir. Adaylar başvuru sırasında seçmiş oldukları eski Türk edebiyatı veya yeni Türk edebiyatı alanlarından birinden doktora sınavına girmek zorundadırlar. Bu alanlarla ilgili okuma listelerinehttp://www.turkishliterature.boun.edu.tr/lisansustu_yldsol.php adresinden ulaşabilirler. 
Yazılı sınavda başarılı olan öğrenciler mülakat sınavına girmeye hak kazanacaktır.